Organizácia slávnostného otvorenia školského roka

Najnovšie udalosti.

Späť do školy po prázdninách

po 2.9.

2. september 2019

Športová hala Mier Bardejov

7:45h. 1.roč. SOŠ a GYM stretnutie vo vestibule školy, rozdelenie podľa tried, tried. učiteľov a majstrov,
7:50h. Úvodné pokyny v triedach 1.roč. SOŠ a GYM,
8:30h. 2., 3., 4. ročníky zraz pred športovou halou, kontrola prítomnosti,
8:30h. presun 1.roč. pod dozorom tried. učiteľov a poverených uč., majstrov do športovej haly, tried. učitelia, majstri OV sedia pri svojich žiakoch a vykonávajú dozor,
9:00h. program: štátna hymna, príhovory riaditeľa a hostí, kultúrny program.
Organizácia slávnostného otvorenia školského roka Bardejov, +Sportov8 hala Mier
Bardejov, 2. september

Organizácia slávnostného otvorenia školského roka

#Bardejov #2. september #Vyučovanie #Hala Mier

Bardejov / Nadchádzajúce udalosti

Ing. František Haluška

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Dolné gymko

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
Zavolajte nám.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!