Nový školský rok 2019/2020 na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove

Najnovšie udalosti.

Slávnostné otvorenie školského roka

st 4.9
Aj počas prázdnin sme pracovali na zlepšení podmienok pre vzdelávanie. A preto sa v tomto šk. roku budú okrem iného realizovať aj tieto projekty:
1. Projekt Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní v hodnote 988 974,80 €
  • Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SŠ J. Henischa v Bardejove 350 972,78 €.
  • Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SŠ J. Henischa v Bardejove 623 316€.
2. Regionálny príspevok 150 000 € pre Zváračskú školu. Bola uskutočnená vymenená starej vzduchotechniky za novú plne automatickú rekuperačnú jednotku s tepelným čerpadlom, výmena starého osvetlenia za nové LED osvetlenie, bola vymenená zváracia technika a zakúpený trenažér zvárania, pomocou ktorého je možne nasimulovať rôzne metódy zvárania. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok zváračskej školy pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove s cieľom zvýšiť kvalitu prípravy žiakov a uchádzačov o zamestnanie v oblasti zvárania pre potreby trhu práce.
3. Na gymnáziu je to projekt IT akadémia. Gymnázium získalo moderné IT Science laboratórium vybavené 16 tabletami, 3D tlačiarňou, vývojovými programovateľnými sadami a ďalšou digitálnou technikou. Komisia zhodnotila náš projektový zámer, predchádzajúce aktivity, projekty a celkovú angažovanosť našej školy v oblasti IT a IKT a v celkovom hodnotení sme skončili medzi dvadsiatimi piatimi najlepšími gymnáziami na Slovensku, ktoré v projekte budú pracovať ako IT Akadémia partner na rozšírenej úrovni s využitím IT Science Laboratória.

Ing. Peter Dulenčin, PhD.
riaditeľ školy

Nový šk. rok
Bardejov 2.9.

Nový školský rok na Spojenej škole Juraja Henischa

#Bardejov #šk. rok #2019/2020

Bardejov / Nadchádzajúce udalosti

Ing. František Haluška

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Dolné gymko

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
Zavolajte nám.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!