Uplatňovanie environmentálnej legislatívy.

Najnovšie udalosti.

13.-17. MÁJ PREVZIAŤ INICIATÍVU!

po 13.5.

Environmentálne zákony majú obrovský vplyv na náš život. Zlepšujú kvalitu vody a ovzdušia, chránia prírodu a podporujú recykláciu a odpadové hospodárstvo. Na to, aby sme skutočne dosiahli značný rozdiel, musia byť tieto právne predpisy EÚ implementované v plnom rozsahu.

V apríli 2019 Európska komisia zverejnila súbor správ o stave implementácie environmentálnych zákonov v Európe: Environmentálne hodnotenie implementácie.

Zelený týždeň EÚ 2019 zváži zistenia tohto prieskumu a položí otázky ako:

  • Aké výhody prinášajú právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia pre občanov?
  • Ako vyzerá úspešná implementácia?
  • Kde sú problémové oblasti?
  • Ako môžu zainteresované strany prevziať zodpovednosť za tieto zákony?

Najdôležitejšie je, že sa budeme zaoberať tým, ako môže EÚ tento proces uľahčiť a zabezpečiť, aby boli vypočuté hlasy občanov.

Týždeň bude postavený na zisteniach Environmentálneho hodnotenia implementácie a jeho návrhoch na budúcnosť týchto zákonov.

ZELENÝ TÝŽDEŇ EÚ 13.-17.MÁJ 2019

Uplatňovanie environmentálnej legislatívy.
PREVZIAŤ INICIATÍVU!

Uplatňovanie environmentálnej legislatívy.

Bardejov, 13. - 17. máj 2019

info #EUGreenWeek #EnviroFilm

Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Projekt zo Slovenska zabojuje o prestížne európske ocenenie počas #EUGreenWeek

V dňoch od 13. do 17. mája 2019 sa uskutoční ďalší ročník Zeleného týždňa EÚ, počas ktorého si prevezmú víťazi ocenenia za najlepšie ochranárske projekty programu LIFE+.

Medzi 15 najlepšími projektmi nominovanými do finálneho hlasovania v troch kategóriách – Príroda, Životné prostredie a Klíma je aj slovenský projekt Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku, ktorého partnerom je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR.

Slané ostrovčeky v mori oráčin Podunajska

Plagát, projekt zo Slovenska zabojuje o prestížne európske ocenenie
Slané ostrovčeky v mori oráčin Podunajska

Projekt zo Slovenska zabojuje o prestížne európske ocenenie.

13. - 17. máj 2019

Zelený týždeň EÚ 2019 #EUGreenWeek
#EÚZelenýTyždeň

Zelený týždeň EÚ 2019

13. - 17. máj 2019

Zelený týždeň EÚ 2019 #EUGreenWeek
#ZelenýTyždeňEÚ

Zelený týždeň EÚ 2019

13. - 17. máj 2019

Bardejov / Nadchádzajúce udalosti

Ing. František Haluška

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Dolné gymko

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
Zavolajte nám.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@SSJHBJ @ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!