Generálna skúška E-Maturity zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky

E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.

5. FEB (streda) slovenský jazyk a literatúra, 6. FEB (štvrtok) matematika, GS E-Maturita 2020, Generálna skúška E-Maturity 2020

GS E-MATURITA 2020

E-MATURITA 2020 Generálna skúška 5. a 6. február 2020

OFFLINE FORMA Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre certifikačné školy. Cieľom Generálnej skúšky E-MATURITY je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.

5. Február, začiatok 9:25, Administrácia testov zo SJL 9:45 - 11:30, Anotácia testu
6. Február, začiatok 9:25, Administrácia testov z MAT 9:45 - 12:20, Anotácia testu

Link na E-Maturita 2020

Link na Maturitná skúška a Maturita

Link na Generálna skúška

Link na Ako funguje maturitná skúška?

BARDEJOV

Gymnaziálne a technické odborné vzdelávanie v Bardejove.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!