GYMNÁZIUM

Moderné, inovatívne, lukratívne, novodobé vzdelávanie

IT ACADEMY


Ponuka nového študijného programu

Uchyť ponuku

Odborník vo vzdelávaní
Gymnázium, Slovenská 5

Hlavnou úlohou gymnázia je príprava študentov na štúdium na vysokej škole. Absolventi dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študuje sa podľa nového školského vzdelávacieho programu, ktorý umožňuje žiakom v 3. a 4. ročníku voliteľnosť predmetov podľa ďalšieho študijného zámeru či záujmov. Študenti sa tak kvalitne pripravia na maturitné skúšky i prijímacie pohovory na vysoké školy.


2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl

Hlavná úloha

Odborník vo vzdelávaní
Všeobecné zameranie

v 3. a 4. ročníku možnosť voľby voliteľných predmetov v závislosti od zamerania ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ponúkame:

 • školu priateľskú k žiakom,
 • prípravu na vysokoškolské štúdium,
 • úplné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou,
 • možnosť využitia internetu WiFi (miFI),
 • možnosť realizácie v predmetových a športových súťažiach, súťažiach SOČ, olympiádach, recitačných súťažiach,
 • pobyty v zahraničí.

Škola priateľská k žiakom

Odborník vo vzdelávaní
V mimoškolskej oblasti ponúkame:
 • bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských spoločenských podujatí,
 • školskú jedáleň s možnosťou výberu zo 4 stálych jedál,
 • rôzne humanitárne akcie formujúce osobnosť študentov,
 • vlastnú telocvičňu, posilňovňu a fitnes,
 • prácu v školskom časopise a rádiu.

Školské tradície gymnázia:

 • slávnostné otvorenie školského roku v športovej hale,
 • atletický deň,
 • imatrikulácia prijímanie prvákov,
 • Mikuláš,...

  Sebarealizácia

Mesačník Gymoš získal za 6 rokov existencie 20 ocenení v rámci celého Slovenska.

Na prestížnej celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero získal Gymoš v roku 2016 po 2-krát najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky.

V roku 2015 navštívil školu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska "Je tu veľmi kvalitné gymnázium, ktoré sa snaží študentov nielen pripravovať na vysokú školu, ale vytvára priestor pre realizáciu študentov napríklad aj cez školský časopis," zhodnotil prezident pri návšteve školy.

Uchyť ponuku

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!