Robot

Čo je robot?

Robot je automatické zariadenie schopné reagovať na podnety okolia a na toto okolie spätne pôsobiť.

baRdPI

Pojem baRdPI

BaRdPI je robot riadený počítačom raspberry PI (RPi).

baRdPI robot offLine, OFF

baRdPI offLine

dnes 22.01.2018, 12:02:16

Sme na

http://twitter.com/aix150

https://www.facebook.com/ssjh1

https://www.linkedin.com/pub/frantisek-haluska/49/977/7a0

https://plus.google.com/106824950322710079779/posts

 
Blog

Motorček s prevodovkou pre robota.

  Motor

  baRdPI: motor

  Python

  #!/usr/bin/python
  import RPi.GPIO as GPIO
  import time
  GPIO.setwarnings(False)
  GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
  GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
  GPIO.setup(12, GPIO.OUT)
  
  p1 = GPIO.PWM(11, 55) # motor pravý
  p2 = GPIO.PWM(12, 55) # motor ľavý
  
  p1.start(100)
  p2.start(100)
  
  time.sleep(0.5)
  
  p1.stop()
  p2.stop()
  
  GPIO.cleanup()
  
  root@bardPI: nano motors.py

  Copy and paste text. CTRL+X, Y, enter

  root@bardPI: chmod 755 motors.py
  root@bardPI: ./motors.py
  Ing. František Haluška, SŠ Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

  Komentovať príspevok

  Zdieľať príspevok

  Ďakujeme, zdieľajte príspevok Motorček s prevodovkou pre robota. na sociálnych sietiach.

Raspberry PI

Malý počítač, ktorý sa označuje ako malina.

Čítať viac »

Konektor GPIO

Popis rozhrania GPIO..

Čítať viac »