Robot

Čo je robot?

Robot je automatické zariadenie schopné reagovať na podnety okolia a na toto okolie spätne pôsobiť.

baRdPI

Pojem baRdPI

BaRdPI je robot riadený počítačom raspberry PI (RPi).

baRdPI robot offLine, OFF

baRdPI offLine

dnes 27.07.2017, 20:42:42

Sme na

http://twitter.com/aix150

https://www.facebook.com/ssjh1

https://www.linkedin.com/pub/frantisek-haluska/49/977/7a0

https://plus.google.com/106824950322710079779/posts

 
Blog

GPIO readall

  root@bardPI:/# gpio readall
  +----------+-Rev2-+------+--------+------+-------+
  | wiringPi | GPIO | Phys | Name  | Mode | Value |
  +----------+------+------+--------+------+-------+
  |   0  | 17 | 11 | GPIO 0 | IN  | Low  |
  |   1  | 18 | 12 | GPIO 1 | IN  | Low  |
  |   2  | 27 | 13 | GPIO 2 | IN  | Low  |
  |   3  | 22 | 15 | GPIO 3 | OUT | Low  |
  |   4  | 23 | 16 | GPIO 4 | OUT | Low  |
  |   5  | 24 | 18 | GPIO 5 | OUT | Low  |
  |   6  | 25 | 22 | GPIO 6 | OUT | Low  |
  |   7  |  4 |  7 | GPIO 7 | OUT | Low  |
  |   8  |  2 |  3 | SDA  | ALT0 | High |
  |   9  |  3 |  5 | SCL  | ALT0 | High |
  |   10  |  8 | 24 | CE0  | ALT0 | High |
  |   11  |  7 | 26 | CE1  | ALT0 | High |
  |   12  | 10 | 19 | MOSI  | ALT0 | Low  |
  |   13  |  9 | 21 | MISO  | ALT0 | Low  |
  |   14  | 11 | 23 | SCLK  | ALT0 | Low  |
  |   15  | 14 |  8 | TxD  | ALT0 | High |
  |   16  | 15 | 10 | RxD  | ALT0 | High |
  |   17  | 28 |  3 | GPIO 8 | IN  | Low  |
  |   18  | 29 |  4 | GPIO 9 | IN  | Low  |
  |   19  | 30 |  5 | GPIO10 | IN  | Low  |
  |   20  | 31 |  6 | GPIO11 | IN  | Low  |
  +----------+------+------+--------+------+-------+
  
  

  root@raspberrypi:/home/pi# gpio -v

  gpio version: 2.20
  Copyright (c) 2012-2014 Gordon Henderson
  This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
  For details type: gpio -warranty
  
  Raspberry Pi Details:
   Type: Model B, Revision: 2, Memory: 512MB, Maker: Sony
  
   +-----+-----+---------+------+---+-Model B2-+---+------+---------+-----+-----+
   | BCM | wPi |  Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name  | wPi | BCM |
   +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
   |   |   |  3.3v |   |  | 1 || 2 |  |   | 5v   |   |   |
   |  2 |  8 |  SDA.1 |  IN | 1 | 3 || 4 |  |   | 5V   |   |   |
   |  3 |  9 |  SCL.1 |  IN | 1 | 5 || 6 |  |   | 0v   |   |   |
   |  4 |  7 | GPIO. 7 |  IN | 0 | 7 || 8 | 1 | ALT0 | TxD   | 15 | 14 |
   |   |   |   0v |   |  | 9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD   | 16 | 15 |
   | 17 |  0 | GPIO. 0 |  IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN  | GPIO. 1 | 1  | 18 |
   | 27 |  2 | GPIO. 2 |  IN | 0 | 13 || 14 |  |   | 0v   |   |   |
   | 22 |  3 | GPIO. 3 |  IN | 1 | 15 || 16 | 0 | IN  | GPIO. 4 | 4  | 23 |
   |   |   |  3.3v |   |  | 17 || 18 | 0 | IN  | GPIO. 5 | 5  | 24 |
   | 10 | 12 |  MOSI |  IN | 0 | 19 || 20 |  |   | 0v   |   |   |
   |  9 | 13 |  MISO |  IN | 0 | 21 || 22 | 1 | OUT | GPIO. 6 | 6  | 25 |
   | 11 | 14 |  SCLK |  IN | 0 | 23 || 24 | 0 | IN  | CE0   | 10 | 8  |
   |   |   |   0v |   |  | 25 || 26 | 0 | IN  | CE1   | 11 | 7  |
   +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
   | 28 | 17 | GPIO.17 |  IN | 0 | 51 || 52 | 0 | IN  | GPIO.18 | 18 | 29 |
   | 30 | 19 | GPIO.19 |  IN | 0 | 53 || 54 | 0 | IN  | GPIO.20 | 20 | 31 |
   +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
   | BCM | wPi |  Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name  | wPi | BCM |
   +-----+-----+---------+------+---+-Model B2-+---+------+---------+-----+-----+
  
  
  Ing. František Haluška, SŠ Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

  Komentovať príspevok

  Zdieľať príspevok

  Ďakujeme, zdieľajte príspevok GPIO readall na sociálnych sietiach.

Raspberry PI

Malý počítač, ktorý sa označuje ako malina.

Čítať viac »

Konektor GPIO

Popis rozhrania GPIO..

Čítať viac »