Robot

Čo je robot?

Robot je automatické zariadenie schopné reagovať na podnety okolia a na toto okolie spätne pôsobiť.

baRdPI

Pojem baRdPI

BaRdPI je robot riadený počítačom raspberry PI (RPi).

baRdPI robot offLine, OFF

baRdPI offLine

dnes 28.04.2017, 06:28:45

Sme na

http://twitter.com/aix150

https://www.facebook.com/ssjh1

https://www.linkedin.com/pub/frantisek-haluska/49/977/7a0

https://plus.google.com/106824950322710079779/posts

 
Blog

puTTY

  raspberry PI: puTTY

  Prvé prihlásenie

  V časti Translation nastavte UTF-8. Pri prvom prihlásení do Raspberry PI použite tieto údaje:

  • Meno: pi
  • Heslo: raspberry

  Prvé prihlásenie z druhého počítača pomocou klient programu putty je možné iba vtedy, ak je spustený ssh server na Raspberry PI. (raspi-config)

  PuTTY configuration

  raspberry PI: puTTY setup

  Host Name, IP address

  pi@87.197.33.19

  Port

  22

  Translation

  UTF-8

  Open

  Čakajte na spojenie.

  raspberry PI: puTTY login

  Password

  raspberry

  Root login

  sudo su

  raspberry PI: puTTY login root

  PuTTY download

  Ing. František Haluška, SŠ Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

  Komentovať príspevok

  Zdieľať príspevok

  Ďakujeme, zdieľajte príspevok puTTY na sociálnych sietiach.

Raspberry PI

Malý počítač, ktorý sa označuje ako malina.

Čítať viac »

Konektor GPIO

Popis rozhrania GPIO..

Čítať viac »