Robot

Čo je robot?

Robot je automatické zariadenie schopné reagovať na podnety okolia a na toto okolie spätne pôsobiť.

baRdPI

Pojem baRdPI

BaRdPI je robot riadený počítačom raspberry PI (RPi).

baRdPI robot offLine, OFF

baRdPI offLine

dnes 16.07.2018, 02:47:23

Sme na

http://twitter.com/aix150

https://www.facebook.com/ssjh1

https://www.linkedin.com/pub/frantisek-haluska/49/977/7a0

https://plus.google.com/106824950322710079779/posts

 
Blog

GPIO rev. 2

  GPIO

  GPIO je vstupno/výstupný konektor, ktorý je možné ovládať programom. GPIO má 26 PINov. Jednotlivé piny ovládame pomocou log 0 (LOW) alebo log 1 (HIGH). Piny nastavujeme na vstup (IN) alebo výstup (OUT).

  Raspberry PI GPIO

  Popis GPIO rev. 2.

  Raspberry PI: GPIO rev.2
  Img source: http://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/09/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Revision-2.png

  Popis

  PIN 1 - 3,3 V výstup
  PIN 2 - 5,0 V výstup
  PIN 3 - GPIO02
  PIN 5 - GPIO03
  PIN 6 - zem
  PIN 11 - GPIO17
  PIN 12 - GPIO18
  Ing. František Haluška, SŠ Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

  Komentovať príspevok

  Zdieľať príspevok

  Ďakujeme, zdieľajte príspevok GPIO rev. 2 na sociálnych sietiach.

Raspberry PI

Malý počítač, ktorý sa označuje ako malina.

Čítať viac »

Konektor GPIO

Popis rozhrania GPIO..

Čítať viac »