Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Školá má nové fitness

Školá má nové fitness

Všetkým, ktorí majú záujem

Spojená škola Juraja Henischa je bohatšia o priestor, ktorý slúži pre žiakov Gymnázia a SOŠ.

Bardejov
Fitness, Spojená škola J. Henischa (Foto: ssjh)

ZDROJ: ssjh

Zanechajte komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška