Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Celoslovenská súťaž zručnosti ZENIT 2016

Celoslovenská súťaž zručnosti ZENIT 2016

ZENIT 2016, Celoštátne kolo

Celoslovenská súťaž zručnosti ZENIT v strojárstve 1. miesto už po 7. krát pre Strednú odbornú školu polytechnickú pri Spojenej škole Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov Igor Demjanič, 4. ročník mechanik nastavovač.

Tento úspech svedčí o veľmi dobrej práci pedagógov školy, učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku so žiakmi.

VEĽKÁ VĎAKA! Veď zo 17. ročníkov celoštátnej súťaže v strojárstve žiaci tejto školy získali:

  • 7-krát prvé miesto,
  • 4-krát druhé miesto
  • jedno tretie miesto
  • jedno piate miesto.

1. miesto
Igor Demjanič 1. miesto Zenit v Strojárstve 2016 (Foto: FB)

1. miesto
Igor Demjanič 1. miesto Zenit v Strojárstve 2016 (Foto: FB)

ZDROJ: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Zanechajte komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška