Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Deň učiteľov dáva príležitosť oceniť prácu pedagógov

Deň učiteľov dáva príležitosť oceniť prácu pedagógov

Pilotná

„Napadlo nám, že by sme mohli svoje skúsenosti, ktoré sme za šesť rokov existencie časopisu Gymoš na rôznych súťažiach získali, odovzdať iným. Urobiť to formou súťaže sa ukázalo ako
najideálnejší spôsob, pretože si myslím, že úspech je najlepšou motiváciu,“ približuje učiteľ a vedúci Redakčnej rady časopisu Gymoš Branislav Boďo dôvody, ktoré predchádzali organizácii
súťaže. Jej vyhlasovateľom je Spojená škola Juraja Henischa spolu s Bardejovskou televíziou a Prešovskými novinami, ktoré zastupovali redaktori a zároveň porotcovia Peter Reviľák
a Mário Hudák. Cena časopisu Gymoš je určená časopisom základných škôl okolitých okresov. Do prvého ročníka sa prihlásili tri školy z Bardejova a po jednej zo Svidníka a Stropkova.
21. marca bolo už od rána všetko pripravené na jej slávnostné vyhodnotenie. Krátko po pol desiatej sa aula dočkala otvorenia. Riaditeľ školy Peter Dulenčin poprial na úvod všetkým veľa
šťastia a hlavne, aby pozorne počúvali a zo súťaže si odniesli čo najviac užitočných informácií. Prvú časť tvoril praktický seminár o tvorbe školských časopisov. Formou prednášok
porotcovia žiakom a učiteľom základných škôl postupne vysvetlili základné princípy tvorby časopisu. Prvý,redaktor Bardejovskej televízie Peter Reviľák, prezentoval históriu masmédií
a tvorbu článkov pre časopisy. Branislav Boďo stručne vysvetlil tvorbu grafiky. Postupne vysvetľoval, ako pomocou niekoľkých jednoduchých krokov dospieť k jej zlepšeniu.
„Všetci traja porotcovia sme sa pri hodnotení časopisov jednoznačne zhodli na tom, že texty súťažiacich časopisov výrazne prevyšujú ich grafiku. Vo svojej prezentácii som sa preto snažil
jednoduchým spôsobom ukázať, ako správne narábať s fotografiami, ako zalamovať stránky, prípadne ako jednotlivé prvky zjednotiť. Dúfam, že som jednotlivým školám pomohol zvýšiť úroveň ich
časopisu,“ hodnotí svoju časť seminára Boďo. Posledný z porotcov, redaktor Prešovských novín Mário Hudák, sa vo svojej časti venoval hlavne tvorbe textov. Prítomným stručne objasnil tvorbu
článkov, ich radenie v časopise a upozornil na najčastejšie chyby, ktorých sa redaktori dopúšťajú. V rámci hodnotenia súťažiacich časopisov každý z porotcov vyslovil tak pozitívne, ako aj
negatívne stránky jednotlivých periodík. Zabrať dostala hlavne grafika. „Fotografiám chýbajú popisky, prakticky všetci zabúdajú aj na autorov, ktorí ich nafotili. Vo viacerých časopisoch je
nesprávne usporiadanie článkov, chýbajú rubriky,“ zhodnotil najčastejšie sa opakujúce chyby v časopisoch Mário Hudák. „Čo však treba jedným dychom dodať, zo všetkých je cítiť radosť a
optimizmus mladých ľudí. A to považujem za najdôležitejšie. Všetko ostatné sa dokážu naučiť.“ Okolo obeda sa napätie v aule prudko zvyšovalo. Na rad totiž prišlo ocenenie najlepších. Víťazom
prvého ročníka súťaže časopisov základných škôl o Cenu časopisu Gymoš sa nakoniec stal časopis Mlynoviny zo Stropkova pred Ámosáčikom zo Základnej školy na Komenského ulici v Bardejove. Tretie
miesto obsadili Wolkerčatá zo Základnej školy na Wolkerovej ulici taktiež v Bardejove. Mladí novinári si počas celého doobedia jednotlivé rady poctivo zapisovali, aby mohli do budúcna zlepšiť
kvalitu svojich školských časopisov. Bolo vidieť, že ich to zaujíma, čo je pre organizátorov tá najlepšia odmena. „Veľa vecí sme dnes pochopili. Už vieme, ako to robiť, aby to bolo ešte
lepšie. Je to super, keď sa iní podelia so svojimi skúsenosťami,“ povedal pre Bardejovskú televíziu o súťaži učiteľ víťaznej školy zo Stropkova Ján Cichý.

Študenti v SSJH
Necelá tridsiatka žiakov a učiteľov prišla na vyhodnotenie prvého ročníka súťaže Cena časopisu Gymoš. (Foto: SSJH)

1. miesto
Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa Peter Dulenčin odovzdáva diplom za prvé miesto zástupkyni časopisu Mlynoviny zo Stropkova. (Foto: SSJH)

ZDROJ: SSJH
Zanechajte komentár.

Ing. Peter Dulenčin, PhD. Ing. Peter Dulenčin, PhD.