Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Juraj Henisch

Juraj Henisch

Lekár a učiteľ z Bardejova

Dielo dobrého učiteľa nikdy nezanikne, pretože je navždy vpísané v jeho žiakoch.
Juraj Henisch

Lekár a učiteľ

Juraj Henisch sa narodil 24. apríla 1549 v meštiackej rodine v Bardejove. Tu prežil aj celé svoje detstvo. Bol učenec, lekár a učiteľ, autor celého radu lekárskych, ale aj geografických, astronomických a ďalších prírodovedných prác, vydal učebnicu aritmetiky, bol výborným znalcom klasických jazykov, podľa vlastného systému zostavil podrobný katalóg kníh bohatej mestskej knižnice.

Po úspešnom ukončení mestskej humanitnej školy v Bardejove odišiel Henisch na vyššie štúdium do zahraničia. 16. júna 1566 sa zapísal ako poslucháč artistickej fakulty na univerzite vo Wittenbergu. V štúdiu pokračoval potom na Lekárskej fakulte univerzity v Lipsku, kde v roku 1572 uverejnil svoju prvú prácu s lekárskou tematikou Správa o spôsobe výživy ľudského tela, v ktorej zhrnul vtedajšie bežné a platné predstavy o fyziologických procesoch v ľudskom tele. Hodnosť doktora medicíny však získal na univerzite v Bazileji, kde študoval od roku 1573.

Po niekoľkoročnej činnosti v Bazileji, kde pôsobil priamo na lekárskej fakulte a po tom, čo sa oženil s dcérou slávneho augsburského lekára Krištofa Wyrsunga, sa z rodinných dôvodov presťahoval do Augsburgu, kde sa stal rektorom humanistickej školy a venoval sa výlučne pedagogickej činnosti. Popri učiteľskom povolaní prijal Henisch v Augsburgu ešte aj miesto inšpektora mestskej knižnice. Tu pracoval až do svojho odchodu do dôchodku. Zomrel v Augsburgu 31. mája 1618.

Foto

Juraj Henisch
Juraj Henisch (Foto: ssjh)

Juraj Henisch
Juraj Henisch (Foto: ssjh)

Potomok

Juraj Henisch
Potomok Juraja Henischa na návšteve školy (Foto: ssjh)

ZDROJ: ssjh

Zanechajte komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška