Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Tri prúty kráľa Svätopluka

Tri prúty kráľa Svätopluka

V čase panovania kráľa Svätopluka I. sa Veľká Morava dočkala najväčšieho rozkvetu a získala postavenie dôležitej európskej veľmoci. Nitra bola jedným z jej hlavných centier a k tomuto obdobiu sa viaže jedna z najznámejších slovenských povestí.
Kráľ Svätopluk

Mocný veľkomoravský kráľ Svätopluk I. sa ešte pred svojou smrťou podujal vyriešiť problém nástupníctva na veľkomoravský trón. Dal si pred smrťou zavolať troch svojich synov, každému z nich podal do ruky jeden prút a prikázal im, aby ho zlomili. Mladí veľmoži poľahky splnili otcovu žiadosť. Potom kráľ dal zviazať trojicu prútov a opäť vyzval synov, aby zväzok drievok zlomili. Táto úloha sa ukázala ako oveľa ťažšia.

Týmto spôsobom kráľ demonštroval svojim potomkom potrebu svornosti, lebo len tá im zaručí neporaziteľnosť a krajine blahobyt. Po Svätoplukovej smrti v roku 894 si napriek otcovskému varovaniu Veľkú Moravu rozdelili jeho synovia - Mojmír, Svätopluk a Predslav.
Vojnami oslabená krajina sa neubránila pred útokmi Maďarov a zanikla.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška