Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Klasifikačná porada 11.máj 2016

Klasifikačná porada 11.máj 2016

2. polrok šk. roka 2015/2016

11. mája 2016 v učebni č. 40 o 14.15 h. sa uskutoční klasifikačná porada pre triedy IV.G, IV.H. IV.A, IV.B a II.N.

Program

o-vzdelávacie výsledky za 2. polrok
 • Organizačné zabezpečenie mat. skúšok
 • Rôzne, diskusia
 • Záver

  Ing. Peter Dulenčin, PhD.
  - riaditeľ školy -

  Klasifikačná porada
  Klasifikačná porada (Foto: ssjh)

  ZDROJ: ssjh

  Zanechajte komentár.

  Ing. František Haluška Ing. František Haluška