Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Poradovník prijímacích skúšok 2016, výsledky

Poradovník prijímacích skúšok 2016, výsledky

Prijímacie skúšky 9. a 12. máj 2016

Bardejov 12. mája (SŠJH) - Uchádzači, ktorí sú uvedení nad červenou čiarou, sú prijatí na štúdium

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.


Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov

Poradovník Gymnázium (PDF), zápis.


Prijímacie konanie 2016 - SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

pracujeme, čakajte


Reklama

Gymoš rádio ssjh
Rádio Gymoš Bardejov (Foto: aix150)

Pomôžte zmeniť náš príbeh, ďakujeme

ZDROJ: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Zanechajte komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška