Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Laureáti ceny Lux mentium 2016

Laureáti ceny Lux mentium 2016

Mgr. Branislav Boďo, tatko

Významné ocenenie pre Spojenú školu Juraja Henischa plaketa Jána Ámosa Komenského Sophista pro regione učiteľ múdrosti pre región.

Mgr. Branislav Boďo pôsobí na škole 14 rokov ako učiteľ slovenského jazyka, občianskej a etickej výchovy. Od začiatku svojej práce sa aktívne podieľa na formovaní spoločenského života školy. Každoročne organizuje školský študentský ples, stál pri zrode študentského časopisu Gymoš. Vedie redakčný krúžok, vyhľadáva a vedie mladé talenty, vydáva časopis Gymoš> pravidelne každý mesiac čo je naozaj výnimočné (je to jediný školský časopis na Slovensku, ktorý vychádza pravidelne každý mesiac).

Pod jeho vedení časopis získal tieto ocenenia:

  • 2012: Štúrovo pero 2011: Cena Televízie Markíza 1. stupňa,
  • 2013: Štúrovo pero 2012: 3. miesto v absolútnom poradí kategórie Stredoškolské časopisy,
  • Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2013: 1. miesto v absolútnom poradí,
  • 2014: Štúrovo pero 2013: 2. miesto v absolútnom poradí kategórie Stredoškolské časopisy,
  • Kalokagatia 2014: 2. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,
  • Pro Slavis 2014: 1. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,
  • Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2014: 2. miesto v absolútnom poradí,
  • Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2015: 1. miesto v absolútnom poradí,
  • 2015: Školský časopis Gymoš získal v roku 2015 na prestížnej celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky,
  • 2016: Školský časopis Gymoš získal na prestížnej celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero druhýkrát najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero za dlhodobo výborné výsledky.

Mgr. Branislav Boďo, Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Mgr. Branislav Boďo, 2016 (Foto: ssjh)

Mgr. Branislav Boďo, Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Mgr. Branislav Boďo, 2016 (Foto: ssjh)

ZDROJ: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Gymoš

Náš tatko získal ocenenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športuSR za dlhoročnú prácu pri tvorbe nášho časopisu Gymoš. My mu z celého <3 ďakujeme, že nám venuje všetok svoj čas. :)

Poznáte tatka? Zanechajte tu komentár.

Ing. Peter Dulenčin, PhD. Ing. Peter Dulenčin, PhD.