Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Výnimočný učiteľ

Výnimočný učiteľ

Mgr. Branislav Boďo

Poďakovanie patrí nášmu výnimočnému učiteľovi Mgr. Branislavovi Boďovi, ktorý je už 14 rokov veľkým prínosom pre Spojenú školu Juraja Henischa a náš školský časopis Gymoš za čo získal aj ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za ústretovú tvorivú a dlhoročnú spoluprácu pri tvorbe školského časopisu.

Laureáti ceny Sophista pro regione 2016

Mgr. Branislav Boďo, Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Výnimočný účiteľ Mgr. Branislav Boďo, 2016 (Foto: ssjh)

ZDROJ: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Poznáte Ing. Branislava Boďa? Zanechajte tu komentár.

Ing. Peter Dulenčin, PhD. Ing. Peter Dulenčin, PhD.