Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Významné ocenenie pre Spojenú školu Juraja Henischa

Významné ocenenie pre Spojenú školu Juraja Henischa

Igor Demjanič

Významné ocenenie pre Spojenú školu Juraja Henischa plaketa Lux Mentium Svetlo poznania.

Igor Demjanič, študent maturitného odboru mechanik nastavovač sa aktívne zapája do života školy a reprezentuje školu na Slovensku a v zahraničí. Pracuje v technickom krúžku, v ktorom vyhotovil názorné učebné pomôcky pre odborné predmety. V roku 2015 reprezentoval školu a PSK na veľtrhu vzdelávania stredných odborných a vysokých škôl „Targi Edukacyjne“ v poľskom Krakove.

Dosahuje vynikajúce študijné výsledky a pravidelne reprezentuje školu v súťaži ZENIT na krajskom a celoštátnom kole v strojárstve:

  • v šk. roku 2013/14 sa umiestnil 2. miesto na krajskom kole,
  • v šk. roku 2014/15 sa umiestnil na 3. mieste krajské kole,
  • v šk. roku 2015/16 sa umiestnil na 1. mieste na krajskom a 1. mieste na celoštátnom kole.

Tento úspech svedčí o veľmi dobrej práci pedagógov školy, učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku so žiakmi. Veď zo 17. ročníkov celoštátnej súťaže v strojárstve žiaci tejto školy získali sedemkrát prvé miesto (Igor, Demjanič, Maroš Foľta, Matej Surmik, Tomáš Seman, Ivan Kundrát a dvakrát Ľuboš Tej), štyrikrát druhé (Vladimír Hromoho, Michal Šivec a dvakrát Matej Surmik), raz tretie miesto (Ľuboš Sobek) a raz piate (František Jurč). Na krajskej súťaži to bolo 13 krát prvé miesto, 5 krát druhé miesto a 3 krát tretie miesto.

Tieto vynikajúce úspechy ocenila aj Prešovská Regionálna Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Igor Denjanič, Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Igor Denjanič, 2016 (Foto: ssjh)

Igor Denjanič, Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Igor Denjanič, 2016 (Foto: ssjh)

ZDROJ: Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Poznáte Igora Demjaniča? Zanechajte tu komentár.

Ing. Peter Dulenčin, PhD. Ing. Peter Dulenčin, PhD.