Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Vynoviť firmvér RPi

Vynoviť firmvér RPi

rpi-update

Zistiť verziu firmvéru:

uname -a

Linux bardpi 4.4.14+ #895 Sun Jun 26 13:39:34 BST 2016 armv6l GNU/Linux

Najprv nainštalovať rpi-update:

sudo rpi-update

a nainštalovať ca-certificates:

sudo apt-get install ca-certificates

Spustiť príkaz rpi-update:

sudo rpi-update

*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom *** Performing self-update *** Relaunching after update *** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom *** Your firmware is already up to date

Po vynovení vášho systému uvoľniť miesto na SD karte, odstrániť nepotrebný dočasný archív :

sudo apt-get clean

RPi
RPi dist (Foto: ssjh)

ZDROJ: ssjh.sk

Poznáte Raspberry? Zanechajte tu komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška