Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

školský rok 2016/2017

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 (ďalej len „POP“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2016.

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/17 (734.46 kB).

minedu
školský rok 2016/2017 (Foto: minedu.sk)

ZDROJ: minedu

? Zanechajte tu komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška