Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Termíny školských prázdnin 2016/2017

Termíny školských prázdnin 2016/2017

školský rok 2016/2017

Školské prázdniny.

prázdniny
Školské prázdniny, školský rok 2016/2017 (Foto: ssjh.sk)

28. október, jesenné prázdniny 23. december, vianočné prázdniny 3. február, polročné prázdniny 6. marec, jarné prázdniny, polročné prázdniny 13. apríl, veľkonočné prázdniny 3. júl, letné prázdniny

ZDROJ: POP

Čo robíte cez školské prázdniny? Zanechajte tu komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška