Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Fotovoltika s tepelným čerpadlom zvýší úsporu energie

Fotovoltika s tepelným čerpadlom zvýší úsporu energie

Solárne dni

Nad prepojením technológií tepelného čerpadla a fotovoltickej elektrárne sa oplatí premýšľať.
Kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltickej elektrárne prináša ešte vyššie energetické úspory. Dotačný program navyše sľubuje uhradenie až polovice nákladov. Fotovoltická elektráreň však musí byť pre prevádzku tepelného čerpadla prispôsobená.
Malá fotovoltická elektráreň môže pokryť aj 50% ročnej spotreby energie v domácnosti. Pokiaľ sa ale navyše k domácej fotovoltike pripoji aj tepelné čerpadlo, celková úspora energie bude ešte vyššia. Z 1 kWh elektrickej energie "zadarmo" vyrobené solárnymi panelmi totiž domácnosť vďaka tepelnému čerpadlu získa napríklad aj 5 kWh tepla. Vďaka dotáciám Nová zelená úsporám je navyše možné na obe kľúčové časti - tepelné čerpadlo aj fotovotiku - získať dotáciu vo výške až 50% oprávnených nákladov.

Tepelné čerpadlo a fotovoltika môžu dobre spolupracovať

Prepojením tepelného čerpadla s fotovoltikou domácnosť získava väčšie množstvo energie. V letných mesiacoch, keď je solárnej energiie dostatok, sa môže tepelné čerpadlo ľahko postarať aj o energeticky efektívne chladenie interiéru. "Tepelné čerpadlo používané na vykurovanie má najväčšiu spotrebu elektriny v zime, kedy je ale produkcia energie z fotovoltického systému najnižšia. Spravidla sa preto kombinácia s fotovoltaikou využíva hlavne pri tepelných čerpadlach určených pre ohrev vody alebo klimatizáciu, "uvádza Karel Murtinger, energetický poradca zo spoločnosti Ekowatt. Kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltiky si kladie vyššie nároky na návrh celého systému. "Domáca solárna elektráreň musí byť na prevádzku tepelného čerpadla prispôsobená. Ide hlavne o dobré dimenzovanie výkonu elektrárne a kľúčového komponentu - striedača, ktorý mení jednosmerný prúd z fotovoltaických panelov na striedavý. Striedač totiž musí zniesť veľkú záťaž spôsobenú štartom motora kompresora v tepelnom čerpadle.

ZDROJ: BSD
Zanechajte komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška