Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Štedrý večer

Štedrý večer

Štedrý večer, vianoce 2012

Štedrý deň, Štedrý večer


Štedrým večerom sa v rímskokatolíckej cirkvi končí pôst a polnočnou omšou sa začína sláviť Božie narodenie.

Celý Štedrý deň bol prípravou na Štedrý večer, tak po stránke duchovnej, ako aj materiálnej. Pripravovalo sa jedlo na štedrú večeru, zdobil vianočný stromček, robil betlehem, no zároveň dodržiaval pôst a spomínalo sa na predkov. Po štedrej večeri sa spievali koledy a rozdávali darčeky. V rímskokatolíckej cirkvi sa veriaci pred polnocou spoločne odoberajú na polnočnú omšu, ktorou sa začína oslava príchodu Ježiša Krista.

Tichá noc

Príjemné sviatky

Bardejov, 24. decembra 2012 (sšjh Ing. František Haluška)

Ing. František Haluška Ing. František Haluška