Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Prvý sviatok vianočný

Prvý sviatok vianočný

pápež Benedikt XVI. požehnanie „Mestu (mesto Rím) a svetu“

Prvý sviatok vianočný alebo Sviatok Narodenia Pána

Slávenia vianoc

Najnovšie názory na pôvod dátumu slávenia Vianoc prezentuje historik William Tighe. Tvrdí, že Cirkev si vybrala na slávenie Vianoc 25. december preto, lebo starí Židia verili, že izraelskí proroci boli počatí v ten istý deň, v ktorý zomreli, a rímski kresťania za Tertuliánových čias vyrátali, že Kristus zomrel 25. marca. To je dôvod, prečo Vianoce pripadli na 25. decembra - jednoducho k tomuto dátumu pripočítali deväť mesiacov a vyšiel im predpokladaný dátum narodenia Ježiša Krista.

Pápež Benedikt XVI.

Požehnanie „Urbi et orbi“ („Mestu a svetu“)

Dnes okolo 12.00 h na Prvý vianočný sviatok udelil pápež Benedikt XVI. požehnanie „Mestu (mesto Rím) a svetu“.

Príhovor Benedikta XVI. počas Urbi et Orbi na Vianoce 2012

„Veritas de terra orta est!“ – „Vernosť vyrástla zo zeme!“ (Ž 85, 12). Drahí bratia a sestry v Ríme a v celom svete, požehnané Vianoce vám všetkým a vašim rodinám!
Moje vianočné žičenia v tomto Roku viery vyjadrujem slovami, prevzatými zo žalmu: „Vernosť vyrástla zo zeme“. V texte žalmu nachádzame tieto slová v budúcom čase „Vernosť vyrastie zo zeme“: je to zvesť, prísľub, sprevádzaný ďalšími slovami, ktoré znejú nasledovne: „Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. / Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. / Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása“ (Ž 85, 11-14).

Čítajte viac

Bardejov: betlehem

Štastné a veselé

Bardejov, 25. decembra 2012 (sšjh Ing. František Haluška)

Ing. František Haluška Ing. František Haluška