Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Druhý sviatok vianočný

Druhý sviatok vianočný

Druhý sviatok vianočný“

sv. Štefan prvomučeník

Druhý sviatok vianočný je zasvätený sv. Štefanovi. Bol ukameňovaný.
Sv. Štefan bol prvým kresťanom.
Na svätého Štefana sa konajú vinšovačky, koledy, príbuzný sa navzájom navštevujú. V tento deň sa konajú zábavy, prvé tancovačky po období adventu. Dopoludnia bolo rozšírené hranie divadla alebo hier.

Šťastné a veselé vianoce

Bardejov, 26. decembra 2012 (sšjh Ing. František Haluška)

Ing. František Haluška Ing. František Haluška