Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Z ďaleka my ideme

Z ďaleka my ideme

Traja králi“

Traja králi

Zjavenie Pána (Traja králi)

Sviatok Troch kráľov je už roky spojený s definitívnym ukončením dvanásťdenného vianočného obdobia. Šiesteho januára rada rodín oberá vianočný stromček, dojedajú sa posledné vianočné dobroty a domy obchádza trojica kráľov.

Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za časov kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: “Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme zotiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.

Gašpar, Melichar, Baltazár,

Traja králi Gašpar, Melichar a Baltazár, priniesli malému Ježiškovi zlato, kadidlo a myrhu. Cestu im ukazovala betlehemská hviezda.

Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám,

Z ďaleka my ideme, novinu Vám nesieme ,
čo sa stalo, prihodilo v meste Betleme.

Šťastia, zdravia, pokoj svätý vinšujeme Vám,
všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam.

Z ďaleka my ideme, novinu Vám nesieme,
že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme.

A to dieťa betlehemské poslalo nás k Vám,
aby ste mu prinášali dary k jasličkám.

Netreba mu mliečka brať, bo ho nasýtila mať.
Krásne vinše a nič inšie máte mu poslať.
Bardejov, 29. novembra 2012 (sšjh Ing. František Haluška)

Ing. František Haluška Ing. František Haluška