Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Deň víťazstva nad fašizmom - 8. máj

Deň víťazstva nad fašizmom - 8. máj

most

Oslobodenie mesta Bardejov

Nemecké vojská po prehratej bitke o Karpaty v mesiacoch október - november 1944, ustúpili za rieku Ondavu. Ani túto líniu dlho neudržali. Sovietske vojská 1. gardovej armády s jednotkami čs. armádneho zboru v ZSSR dňa 17. januára 1945 prešli znovu do útoku v smere na Bardejov. Ustupujúce nemecké vojská nariadili 18. januára evakuáciu mesta, vyrabovali obchody a 19. januára zvádzali posledné boje o ústupovú cestu na západ. Sovietske jednotky zaútočili od juhovýchodu. Po boji v popoludňajších hodinách za podpory tankov v priestore Kobyly ustupovali Nemci cez Bardejov smerom na Lenartov. V meste vypálili mlyny, píly, hotel a kultúrny dom Republika. Vo večerných hodinách vyhodili do vzduchu most cez rieku Topľa, odkiaľ očakávali útok.

Prvé sovietske hliadky vstúpili do mesta pred polnocou od východu z Kalvárie a od juhovýchodu cez riečku Lukavica. V ranných hodinách 20. januára dorazili do mesta oddiely čs. armádneho zboru pod vedením generála L. Svobodu.

most

Pamätník vďaky a priateľstva

Socha na námestí pripomína Slovenské národné povstanie, ako aj oslobodenie Bardejova Sovietskou armádou 19. januára 1945. Plastika dievčaťa, ktoré lipovou ratolesťou víta vojakov Sovietskej armády, je dielom akad. Sochára Františka Gibalu. Hoci prvé veľké pamiatkárske akcie sa v Bardejove realizovali už na prelome 19. a 20. storočia, systematická obnova pamiatok sa začala až po vyhlásení mesta za pamiatkovú rezerváciu. Od záchrany solitérov sa prešlo ku komplexnej obnove historických častí. V súčasnosti sa obnovujú bočné uličky, reštauruje sa radnica a výtvarné pamiatky. Do voľných miest v historickom jadre projektujú priliehavé novostavby. Pamiatkovo upravené hradby, bašty a barbakany už odrádzajú útočníkov, ale naopak budú priťahovať do mesta turistov a návštevníkov kultúrnych pamiatok.

most

Druhá sv. vojna

Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939 napadnutím Poľska hitlerovským Nemeckom.
Dňa 7. mája 1945 o 02.41 h bola v sídle štábu západných spojeneckých vojsk v Remeši podpísaná kapitulácia, ktorú okrem predstaviteľov Nemecka podpísalo osem spojeneckých generálov zo ZSSR, Veľkej Británie, USA, Francúzska, pričom sa 8. mája 1945 do 23.01 h mali ukončiť všetky boje.
Sovietske vedenie však chcelo, aby sa akt podpisu dokumentu zopakoval v noci z 8. na 9. mája 1945 v sídle sovietskeho štábu v Berlíne-Karlhorste.
Sovieti si vyžiadali opakovanie jej podpisu 8. mája v Berlíne.
Na tomto akte sa zúčastnil za nemeckú stranu okrem iného náčelník štábu wehrmachtu Wilhelm Keitel a za sovietsku stranu maršal Georgij Žukov. Akt podpisu kapitulácie sa uskutočnil v noci z 8. na 9. mája 1945. Avšak podpisom kapitulácie 7. mája 1945 táto vstúpila do platnosti 8. mája o 23.00 h v noci stredoeurópskeho času - vtedy už v ZSSR bolo po polnoci, teda 9. mája.
Vo svete sa vojna v máji 1945 ešte neskončila. Boje prebiehali na Ďalekom východe a v Tichomorí medzi americkými a japonskými vojskami. Až zhodenie dvoch atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki urýchlilo kapituláciu Japonského cisárstva, ktorú podpísalo 2. septembra 1945.

Bardejov, 8. mája 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Ing. František Haluška Ing. František Haluška