Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie - 15. september

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie - 15. september

Sedembolestná Panna Mária je patrónka celého Slovenska, všetkých nás. Detí, mladých, starých, mužov či žien, veriacich, ale aj neveriacich, bohatých, ale aj chudobných. Ona je naša Matka všetkých s veľkým srdcom, a preto nerobí rozdiely.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si celé Slovensko a Katolícka cirkev pripomína každý rok 15. septembra.

Medzi sedem bolestí Panny Márie patrí:

  1. proroctvo Simeona v chráme
  2. útek do Egypta
  3. strata dvanásťročného Ježiša v chráme
  4. stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
  5. Ježišovo ukrižovanie a smrť
  6. Ježišovo snímanie z kríža
  7. pohreb Ježiša

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Na 76. plenárnom zasadnutí o tom rozhodli členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. My, biskupi, zídení na 76. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska vo Vranove u Brna, reagujúc na početné prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok Sedembolestnej Panny Márie.
Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie sa začal sláviť 1. januára 2014 a bude zakončený 31. decembra 2014. Jeho vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panne Márie, dňa 15. septembra 2014 v Šaštíne.

Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor.

Bardejov, 13. septembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška.)

Ing. František Haluška Ing. František Haluška