Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Deň sekretárok

Deň sekretárok

Ste sekretárka?

Žiadajte deň voľna,
alebo voľný čas na nákup.

Deň sekretárok vznikol v USA (1952). S myšlienkou prišla Mary Barrettová, predsedníčka Národnej asociácie tajomníkov, ktorá združuje aj administratívne pracovníčky, asistentky, tajomníčky a recepčné. Vo väčšine Európy sa oslavuje na tretí štvrtok v apríli darčekmi, kvetmi, obedom v reštaurácii alebo dňom voľna.

Sekretárky

Sekretárky, asistentky sú vždy pekné, elegantné a moderné, aj keď sa ráno ponáhľajú do úradu.

ZDROJ: ssjh

Zanechajte komentár.

Ing. František Haluška Ing. František Haluška