Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Deklarácia SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Deklarácia SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Významný deň v novodobých dejinách Slovenska

Poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska.
Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993.
(24. mája 2015, Bardejov)

Slovenská republika 17. júla slávi na pripomienku prijatia deklarácie ako pamätný deň, na mnohých miestach sa pravidelne zapaľujú „Vatry zvrchovanosti".
Zo 147 prítomných poslancov hlasovalo za až 113 poslancov, najmä poslanci strán Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenské národné strany a väčšina Strany demokratickej ľavice, medzi nimi aj Robert Fico. Proti hlasovalo 24 poslancov a 10 sa ich zdržalo hlasovania.

PRESNÉ ZNENIE DEKLARÁCIE

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,
slávnostne vyhlasujeme,
že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme
prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak,
ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody
a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme,
že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob
a formu národného a štátneho života,
pričom budeme rešpektovať práva všetkých,
každého občana, národov, národnostných menšín
a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júl 1992

17. júl
17. júl 1992 – Predseda vlády SR Vladimír Mečiar a predseda SNR Ivan Gašparovič v budove parlamentu zdravia poslancov po podpise Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Bardejov, 24. mája (SŠJH Ing. František Haluška)

Ing. František Haluška Ing. František Haluška