Blogs

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Prvá svetová vojna

Prvá svetová vojna

Zámienkou vojny je atentát na Františka Ferdinanda d'Este

Prvá svetová vojna pred rokom 1939 známa ako veľká vojna alebo svetová vojna bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Ázii, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.
Zámienkou vojny sa stal úspešný atentát na arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Este. Rakúsko-Uhorsko následne vyhlásilo vojnu Srbsku, čím vyvolalo reťazovú reakciu vedúcu k vojne dvoch veľkých koalícií, ktoré mali za následok rozšírenie vojny po celej Európe v priebehu jediného mesiaca.

1. sv. vojna
Hore: zákopy na západnom fronte, vľavo v strede: nemecké stíhačky Albatros D.III, vpravo v strede: britské tanky Mark V, vľavo dole: obsluha britského guľometu Vickers v plynových maskách, vpravo dole: britská bojová loď HMS Irresistible opustená posádkou.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou na druhej strane. Tragickým výsledkom týchto bojov boli tisícky padlých vojakov zúčastnených armád. Úporné boje však prebiehali aj na iných bojiskách. Tak ako u nás zomierali tisíce vojakov z cudziny, vojaci z nášho územia bojovali, krvácali a zomierali na iných bojiskách. Z územia dnešného Slovenska bolo v rokoch 1914-1918 zmobilizovaných viac, ako 400 tisíc vojakov, z nich viac, ako 60 000 padlo na bojiskách prvej svetovej vojny. Obyčajní ľudia, ktorí poslúchli mobilizačný rozkaz a odišli do nezmyselnej vojny. Mnohí z nich sa nikdy nevrátili. Po týchto ľuďoch sa vytrácajú aj posledné stopy ich existencie a to vojnové cintoríny, na ktorých sú pochovaní.

VOJNOVÝ CINTORÍN NIŽNÁ POLIANKA I.

Medzi obcami Hutka a Nižná Polianka sa pri ceste nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v archívnych dokumentoch označovaný ako vojnový cintorín Nižná Polianka I. Tento cintorín patrí medzi najzaujímavejšie v okrese Bardejov. Na cintoríne je pochovaných až 384 vojakov.
http://www.kvhbeskydy.sk/vojnove-cintoriny-v-niznej-polianke/

Vojnový cintorín v obci Hertník

Vojnový cintorín je súčasťou civilného cintorína v obci Hertník. Vojnový cintorín tvorí päť hrobov, v ktorých je pochovaných deväť vojakov. Pôvodne sa na cintoríne nachádzali štyri jednotlivé hroby, v ktorých boli pochovaní neznámi vojaci, ktorí padli v priebehu novembra až decembra 1914.
Neskôr na cintoríne pribudol aj piaty vojnový hrob. Ten vznikol prenesením ostatkov vojakov z okolia obce Hertník. V tomto hrobe sú pochovaní vojaci Ondrej Kalinach, František Zajíc, Antonín Šebek, Jan Kozela a František Sova. Okrem Ondreja Kalinacha sú všetci pochovaní vojaci českej národnosti. Všetci piati vojaci padli v bojoch na prelome novembra a decembra 1914.
Vojnový cintorín v obci Hertník

Vojnový cintorín Hažlín

Vojnový cintorín sa nachádza na konci dediny Hažlín v smere na Ortuťovú. Od cesty je vzdialený zhruba 200 metrov. Prístupová cesta k nemu vedie po moste ponad potok. Vojnový cintorín vznikol v roku 1918 a jeho vybudovanie realizovalo rakúsko-uhorské Kriegsgräber Komando Nr. 1. Exhumované boli vojnové hroby v okolí Hažlína, ale aj z okolia obcí Brezovka, Ortuťová, Lipová, Kurima a Šášová. Priebeh exhumácií bol veľmi precízne zaznamenaný.
Archívna zložka obsahuje exhumačný protokol o každom exhumovanom hrobe. Vyhotovený bol taktiež nákres cintorína a mapa s presne vyznačenými miestami odkiaľ boli vojnové hroby exhumované. V čase zriadenia bolo na vojnovom cintoríne v Hažlíne 60 jednotlivých a 5 spoločných hrobov. Celkovo bolo na cintoríne pochovaných 58 rakúsko-uhorských vojakov a 19 ruských vojakov.
Z celkového počtu je podľa mena známych 23 vojakov. Zvyšní vojaci sú neznámi. Taktiež ojedinele je uvedená príslušnosť k vojenskému telesu, či dátum a príčina úmrtia. Zaujímavosťou je, že na vojnovom cintoríne sú pochovaní aj traja vojaci židovského vierovyznania. Konkrétne vojak Ysrael Kohn a vojak Samuel Landesmann. Tretí vojak je neznámy.
Vojnový cintorín Hažlín

Bardejov, 20. júna (SŠJH Ing. František Haluška)

Ing. František Haluška Ing. František Haluška