Stredná odborná škola polytechnická pri Spojenej škole Juraja Henischa v Krakove úspešne reprezentovala

22. apríl - Deň Zeme

Radiť mladým pri výbere budúcej kariéry nie je jednoduché. Už voľbou strednej školy totiž nasmerujú svoje ďalšie celoživotné pôsobenie. Pre správne rozhodnutie potrebujú dostatok informácií, prípadne odbornú pomoc. Inak tomu nie je ani v prípade výberu povolania a vhodnej voľby školy. Každý rok si tisíce žiakov základných škôl a študentov stredných škôl kladie otázku: Čo budem v živote robiť? Akú profesiu budem vykonávať? Na akú strednú alebo vysokú školu pôjdem študovať?
(22. apríla 2015, Bardejov)

Na tieto otázky žiakov a študentov mali dať odpoveď
Targi Edukacyjne“, vzdelávania stredných odborných a vysokých škôl v poľskom Krakove. Veľtrhu sa zúčastnili nielen poľské, ale aj  zahraničné školy z Chorvátska, Japonska, Nemecka, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny, Veľkej Británie a Slovenska.

Počas troch dní, v čase od 26. do 28. marca, veľtrh, ktorý prebiehal v kongresovom centre EXPO navštívilo viac ako 15 000 mladých ľudí, žiakov materských, základných a stredných škôl. Prešovský kraj a Slovenskú republiku na veľtrhu zastupovala organizačnou zložkou Stredná odborná škola polytechnická, ktorá vzdeláva v oblasti strojárstva, stavebníctva a elektrotechniky Spojená škola Juraja Henischa z Bardejova. V našom stánku sme vystavovali výrobky a suveníry vytvorené žiakmi na dielňach odborného výcviku. V mikroelektronike žiaci pripravili predstavenie najnovších poznatkov v oblasti elektrických pohonov superkapacitormi, názorné ukážky elektrotechnických schém a ich praktické zapojenia. V oblasti strojárstvasme predvádzali názorné ukážky sústruženia šachovej figúrky na CNC sústruhu, gravírovanie a frézovanie ozubeného kolesa na CNC frézovačke. Pomocou dátových projektorov boli premietnuté prezentácie o našej škole, dielňach a jednotlivých študijných a učebných odboroch.


Stánok Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova v Medzinárodnom kongresovom centre EXPO v Krakove


Účastníci výstavy zľava RNDr. Miroslav Vojtek, Stanislav Havriš, Ing. Lukáš Roguľa, Igor Demjanič, študent 3. ročníka odboru mechanik nastavovač, Rastislav Bobák a Roman Juročko, študenti 1. ročníka odboru mechanik elektrotechnik

Prvý deň

Prvý deň prezentácií začal 26. marca o desiatej dopoludnia. Vystavovali sme v hale Dunaj, kde mali možnosť vystavovať domáce i zahraničné stredné a vysoké školy. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili významné osobnosti z oblasti školstva, veľvyslanci, predstavitelia Malopoľského regiónu a zástupcovia firiem. Po slávnostnom otvorení náš stánok navštívili wojewoda Małopolski Jerzy Miller spolu s generálnym konzulom Slovenskej republiky v Poľsku Ivanom Škorupom.


Zľava wojewoda Małopolski, Jerzy Miller, Peter Dulenčin riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove a generálny konzul Slovenskej republiky v Poľsku Ivan Škorupa


Wojewodu Małopolskeho Jerzyho Millera zaujali najnovšie poznatky v oblasti elektrických pohonov superkapacitorov, názorné ukážky elektrotechnických schém a ich praktické zapojenia

27.marca

27. marca výstavisko navštívila aj poľská ministerka školstva. Okrem nej prišlo každý deň v priebehu pár hodín niekoľko tisíc návštevníkov, pričom expozícia nášho stánku zaujala všetky vekové kategória, čo nás príjemne potešilo.


Detí z materských škôl najviac zaujali výrobky a suveníry vyrobené žiakmi na dielňach odborného výcviku.


Žiaci základných škôl sa najviac zaujímali o CNC sústruženie a CNC frézovanie.

Cieľ

Cieľom podujatia „Targi Edukacyjne“ v Krakove stredných odborných a vysokých škôl bolo poskytnúť čo najviac informácií a čo najlepší prehľad o možnostiach v ponúkaných študijných a učebných odboroch na odborných školách v Poľsku. Stredná odborná škola polytechnická pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove určite svojou účasťou tento veľtrh spestrila. Záujemcov z radov žiakov základných škôl v Poľsku, ktorí sa rozhodujú o ďalšom štúdiu na strednej škole,informovala o možnostiach štúdia na strednej odbornej školepolytechnickej.

Podujatie malonielen ambíciu informovať o možnostiach štúdia, ale najmä zvýšiť povedomie a záujem žiakov základných škôl o stredné odborné školy. V Krakove dozrel čas byť hrdý na svoje povolanie a remeslo, ktoré má zlaté dno.

Bardejov, 22. apríla 2015 (SŠJH Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 879

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1895 x