Pripravte sa na čiastočné zatmenie Slnka 20. marca 2015

20. marca

Zatmenie Slnka je prírodný úkaz, ktorý nastane, ak sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do jednej priamky. Na Zemi sa to prejavuje tak, že Mesiac úplne alebo čiastočne zatieni Slnko.
Úplné až v roku 2135.

Kliknite sem - Zatmenie v Bardejove sa vydarilo

Úplne zatmenie Slnka
Úplné zatmenie Slnka
Prstencové zatmenie Slnka
Prstencové zatmenie Slnka

Dôvod zatmenia

Dôvod, že zatmenia Slnka na Zemi vôbec existujú, je ten, že pomer veľkostí Slnka a Mesiaca je takmer presne rovnaký ako pomer ich vzdialeností od Zeme, t. j. okolo 1:400, teda ich zdanlivá veľkosť na oblohe je rovnaká, približne 30′.

Chrániť zrak

Kvôli ochrane očí pri pozorovaní zatmenia Slnka je potrebné chrániť si zrak prispôsobenými sklami (napr. zo zváračských okuliarov).
Do Slnka sa nikdy nepozeráme voľným okom len tak a už vôbec nie ďalekohľadom bez filtra. Ani keď je zatmenie. Vždy treba použit ŠPECIÁLNY filter. Dajú sa kúpiť fólie, ktoré sú na toto určené. Z nich sa dajú zhotoviť okuliare alebo filtre na ďalekohďady.

Často odporúčané diskety, CD-čka či začadené sklíčka sú nevhodné, pretože prepúšťajú veľa infračerveného žiarenia.

Sledovania

Posledné takmer úplne zatmenie Slnka (99-percentné prekrytie) sme mohli sledovať na Slovensku 11. augusta 1999. Podľa astronómov ďalšie úplné zatmenie Slnka bude až v roku 2135. V našich zemepisných šírkach sa tento úkaz vyskytne dva až trikrát za tisíc rokov.

Čiastočné zatmenie Slnka sa objavuje častejšie, naposledy 4. januára 2011. Vtedy dosiahlo magnitúdu až 78%, čo bolo o 9 % viac, ako budeme mať možnosť vidieť v piatok 20. marca 2015.

20. marec 2015

Zatmenie Slnka viditeľné z Prešova.
Začiatok 06:48:25, maximálna fáza 07:18:45, koniec 07:50:25.
Začiatok zatmenia (pre stred Slovenska) nastane o 9 h 41 min, maximálna fáza o 10 h 51 min a Mesiac slnečný kotúč opustí o 12 h 02 min.

Čiastočné zatmenie Slnka 20. marca 2015
mestoZačiatokMaximum Koniec
Bratislava9:3810:4711:58
Banská Bystrica9:4110:5012:01
Košice9:4410:5312:04
BARDEJOV9:4410:5312:04


Bardejov: 20.3.2014, čiastočné zatmenie Slnka, 10 h 53 min., Spojená škola J. Henischa


20.3.2015 Bardejov, 9 h 57 min

20.3.2015 Bardejov, 10 h 53 min

20.3.2015 Bardejov, 10 h 53 min

20.3.2015 Bardejov, 11 h 40 min

20.3.2015 Bardejov, 12 h 01 min

20.3.2015 Bardejov, 12 h 04 min.

MestoMagnitúda zatmeniaPlocha zakrytého Slnka
Banská Bystrica0,6861%
Bratislava0,6962%
Košice0,6659%
Lučenec0,6759%
Poprad0,6860%
Prešov0,6759%
Bardejov0,6759%
Trenčín0,6962%
Trnava0,6962%
Žilina0,6962%

Video

Zatmenie Slnka

Zatmenie Slnka
Zatmenie Slnka

Prírodný úkaz, keď Mesiac pri svojom pohybe okolo Zeme zakryje Slnko. Ak Mesiac v priebehu zatmenia zakryje celé Slnko, nastane úplné zatmenie Slnka, ak len čiastočne, čiastočné zatmenie Slnka. Ak pri úplnom zatmení Slnka je Mesiac natoľko vzdialený od Zeme, že jeho zdanlivý uhlový priemer je menší ako zdanlivý uhlový priemer Slnka, ide o prstencové zatmenie Slnka. Veľmi zriedkavo sa vyskytuje prstencovo-úplne zatmenie Slnka. Počas neho, vzhľadom na nerovnomernosti na zemskom povchu, na niektorých miestach na Zemi sa vyskytuje krátkotrvajúce úplné zatmenie, kým v susedných miestach prstencové.

Prstencové zatnenie Slnka
Prstencové zatmenie Slnka

Čas, za ktorý je celé Slnko zakryté, sa nazýva totalita. Na jednom mieste zemského povrchu, jej trvanie môže byť maximálne 7 minút 38 sekúnd (asi raz za 3000 rokov), obyčajne kratšie. Miesto na zemskom povrchu, v ktorom je totalita v daný okamih pozorovaná, je úzke, v priemere asi 200 km široké. Rotácia Zeme a pohyb Mesiaca spôsobuje, že mesačný tieň po zemskom povrchu sa pohybuje rýchlosťou v priemere 583 m/s od západu smerom na východ a vytvára tak pás totality (jeho dĺžka môže byť aj viac ako 10 000 km). Okolo pásu totality po oboch stranách v šírke niekoľko tisíc kilometrov sa pozoruje čiastočne zatmenie Slnka. Slnko je tým menej zakryté, čím je pozorovateľ ďalej od pásu totality. Čiastočne zatmenia sa vyskytujú aj samostatne. Časový priebeh zatmenia je okolo troch hodín. Zatmenia Slnka sa môžu vyskytnúť minimálne dva razy do roka, maximálne päť ráz, v 20. stor. bolo celkom 228 všetkých zatmení. Úplné zatmenie Slnka štatisticky na jedno a to isté miesto na zemskom povrchu pripadne raz za 400 rokov (7. októbra 2135). V páse totality počas zatmenia sa zotmie (je tak jasno v noci pri slne Mesiac) a prudko sa zníži teplota o 3-6°C, v danom mieste pred totalitou ako aj po nej pozoruje čiastočne zatmenie Slnka.

Bardejov, 8. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 820

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 3011 x