Európsky deň národných parkov

24. máj

Cieľom organizovaných aktivít je zvýšiť záujem verejnosti o národné a prírodné parky, pripomenúť Európanom význam chránených území pre budúcnosť. Chránené územia sú cennou súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva.

Téma 2015

European Day of Parks 2015
“Nature is Our Business”
Európsky deň národných parkov 2015
“Príroda je náš spoločný podnik”

Tému Európskeho dňa národných parkov vyhlasuje medzinárodná organizácia EUROPARC, ktorá združuje správy chránených území. V súčasnosti má Federácia európskych národných a prírodných parkov vyše 441 členov z 36 krajín vrátane Slovenska, prostredníctvom ktorých je prepojených približne 500 chránených území. Myšlienkou tohto podujatia je venovať jeden deň v roku chráneným územiam, ktoré sú cennou súčasťou európskeho kultúrneho a prírodného dedičstva a je našou povinnosťou ich chrániť a ďalej rozvíjať.

Rezort životného prostredia

Rezort životného prostredia si Európsky deň národných parkov pripomenie viacerými podujatiami. Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia SR pripravilo pri tejto príležitosti konferenciu k téme „Fundamentálne a inštitucionálne základy zonácie a chránených území, ktorá sa uskutoční dňa 25. mája o 12.30 h v „Zelenom salóniku“ hotela Dixon, v Banskej Bystrici.

Niektoré správy chránených krajinných oblastí a správy národných parkov, (napríklad Správa TANAP- u) organizujú „ Dni otvorených dverí“. Správa Národného parku Malá Fatra Varín zaktivizuje žiakov škôl regiónu, a aj verejnosť, k spoločnému čisteniu a vyznačovaniu náučných chodníkov v lokalite Štefanová - Diery. Správa NP Malá Fatra pripravila informačnú kampaň pre širokú verejnosť, venovanú propagácii biodiverzity a karpatských národných parkov. Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty pripravuje slávnostné otvorenie náučného chodníka, špecializovaného na rôzne spôsoby starostlivosti o chránené biotopy. Správa Národného parku Muránska planina usporiada pre žiakov základných škôl regiónu súťaž pre deti, zameranú na znalosti o NP Muránska planina s cieľom podporiť formou súťaže záujem detí o národný park, podnietiť ich k získaniu vedomostí o prostredí, v ktorom žijú.

Chránené územia

Na Slovensku máme v súčasnosti? 23 veľkoplošných chránených území (národné parky a chránené krajinné oblasti) a 1010 maloplošných chránených území. Celková plocha chránených území Slovenska vrátane ochranných pásiem predstavuje 1 219 952,43 ha, čo je 28,8 % územia SR. Z tohto 944 527 ha pripadá na vlastné chránené územia a 275 425,43 ha na ich ochranné pásma.

Vyhlásených je 9 národných parkov

 • Malá Fatra,
 • Muránska planina,
 • Nízke Tatry,
 • Poloniny,
 • Slovenský kras,
 • Slovenský raj,
 • Veľká Fatra,
 • Pieninský národný park
 • a Tatranský národný park.

Prvým národným parkom bol Tatranský (v r. 1949, ako prvý vo vtedajšom Česko-Slovensku). Zaujímavým faktom je skutočnosť, že prvé cezhraničné chránené územie v Európe bolo vyhlásené práve na Slovensku – na území Pienin, spoločne s Poľskom, v r. 1932.

Národné parky Slovenska sa vyznačujú vysokou biologickou diverzitou, teda rozmanitosťou druhov a ekosystémov. Pre niektoré územia sú typické druhy rastlín alebo živočíchov, ktoré sa vyskytujú len tam. Napríklad vzácny endemit - lykovec muránsky rastie len v Národnom parku Muránska planina.

Symbolom Tatranského národného parku je kamzík vrchovský tatranský. Každý národný park má aj svoje zvláštnosti. Napríklad Tatranský národný park je najstarší a „najvyšší“ (Gerlachovský štít má 2 655 m n m), Pieninský národný park je najmenší, Národný park Nízke Tatry je najväčší a Národný park Poloniny sa rozprestiera na najvýchodnejšom cípe krajiny, na hranici s Ukrajinou a Poľskom (a práve tento park má od r. 1998 prestížne ocenenie Európsky diplom Rady Európy). Na území Národného parku Slovenský kras sa nachádzajú jaskyne zaradené do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Národný park Slovenský raj má vybudovanú unikátnu sieť turistických chodníkov v roklinách.

Na území Národného parku Slovenský raj je 180 jaskýň a priepastí s celkovou dĺžkou 25 786 m. Najznámejšou z nich a jedinou sprístupnenou je Dobšinská ľadová jaskyňa. Pre turistov sú atraktívne nielen prírodné krásy, ale aj „služby“ v parkoch, ako napr. tradičné pltníctvo po Dunajci v Pieninách, či chov polodivokých koní.

Hlavnou myšlienkou Európskeho dňa národných parkov
je venovať aspoň jeden deň v roku chráneným územiam, 
ktoré sú cennou súčasťou kultúrneho a prírodného dedičstva.

Jana Kaplanová riaditeľka komunikačného odboru

European Day of Parks 2015 “Nature is Our Business”

European Day of Parks 2015 “Nature is Our Business24 May, all over Europe!

Every year EUROPARC members “gather” events around May 24th t
o celebrate and raise the profile of the value and benefits 
of all our Protected Areas. By coming together around one theme, 
on one occasion in the year we have a stronger collective voice.
On European Day of Parks 2015, we show that Nature is our Business. 
Hundreds of parks across Europe come together with a shared passion 
for nature and landscapes. Thousands of people will take part 
in activities and events, finding out the importance 
of Protected Areas to the environmental, social 
and economic development of our regions.
You might see a special natural market place, 
showcasing all local products, or joint promotions 
with sustainable businesses. 
Nature guiding and nature watching will also be highlighted.
Europe’s parks are hosts not just to trees but the all biodiversity 
on land and sea. The EUROPARC Federation supports our Protected Areas 
to ensure that natural and cultural heritage is our greatest resource in Europe.

How to organise an event?

1) Register here for the event
2) Have access to the logos, cards and posters we have prepared for you!
Join the European Day of Parks 2015 initiative 
and make this day an unforgettable event!
Have a look here on the past European Day of Parks.

European Day of Parks - EDoP

Komentovať príspevok

Zdielať článok na Facebooku

Bardejov, 24. mája 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 719

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x