S Adventom už prichádza vianočný čas!

30. november

Advent však nie je len časom horúčkovitých nákupov, má predovšetkým duchovný význam. Toto štvortýždňové obdobie je najmä pre veriacich časom duchovnej prípravy a pokánia pred narodením Ježiša a slávením Vianoc. Keď dnes, v prvú adventnú nedeľu zapálime jednu zo štyroch sviečok na adventnom venci, nastane čas adventu a príprav na vianočné sviatky.

Prvá adventná nedeľa 30.11.2014
Zapálime
prvú sviečku
Druhá adventná nedeľa 7.12.2014
Zapálime
druhú sviečku
Tretia adventná nedeľa 14.12.2014
Zapálime
tretiu sviečku
Štvrtá adventná nedeľa 21.12.2014
Zapálime
štvrtú sviečku
jquery slider example

Slovo „advent“ pochádza z latinského „adventus“, čo znamená príchod, v tomto prípade Spasiteľa na svet. Adventné obdobie je vlastne prípravou na vianočné sviatky, ktoré sa už od 11. storočia ustálilo na posledné štyri týždne pred Štedrým dňom. Advent bol vždy časom pôstu, pri ktorom sa mali ľudia namiesto konzumovania nadmerného množstva jedla a pitia venovať zbožnému rozjímaniu a striedmosti. Zakázané boli tiež všetky zábavy, tanec a spev. Napriek tomu sa počas adventu konali niektoré ľudové obrady, ktoré tento zákaz viac menej porušovali. Prvou adventnou nedeľou, medzi 27. novembrom a 3. decembrom, sa začína nový liturgický rok a každá adventná nedeľa má aj svoj špecifický liturgický význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia, tretia radosti a štvrtá hovorí o udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiša. Advent napokon vrcholí vigíliou, čiže Sviatkom narodenia Pána. Každá z adventní nedieľ má aj svoje ľudové označenie – železná, bronzová, strieborná a zlatá, ktoré sú v súčasnosti známe zvýšenou nákupnou horúčkou.

Adventný veniec

Adventný veniec
Adventný veniec, Adventná nedeľa = Prvá - 30.11.2014 (dnes zapáľte prvú zo štyroch sviečok), Druhá - 7.12.2014, Tretia - 14.12:2014, Štvrtá - 21.14.2014

Bardejov, 30. októbra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 777

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x