Silvester

31. december

Kto bol Silvester?

Prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok.

Silvester je mužské krstné meno. Pochádza z latinského slova silvestris s významom „lesný“, teda „muž z lesa“. Meniny na Slovensku má 31. decembra, pretože 31. decembra 335 zomrel pápež Silvester I.
Svätý Silvester I. tiež Sylvester bol 33. pápežom katolíckej cirkvi.

Silvester I. a cisár Konštantín
Silvester I. a cisár Konštantín

Pamiatku svätého Silvestra uctieva cirkev 31. decembra. Dátum jeho sviatku má ale aj symbolický význam. Tak ako 31. decembra sa končí jeden rok nádejou a očakávame príchod nového, tak aj pontifikát Silvestra I. označuje koniec éry prenasledovanie kresťanov a začína zlatý vek cirkvi. Silvester je jedným z prvých uctievaných svätých a jeho kult sa rozšíril do celej Európy. Stal sa patrónom domáceho rastlinstva a dobrej úrody. Býva zobrazovaný v pápežskom ornáte, s knihou, mušľou alebo býkom.

Zvyky na Silvestra

Na Silvestra sa pripravovala takmer rovnaká večera ako na Štedrý deň, len s tým rozdielom, že sa mohlo jesť aj mäso. Aj na stole bol rovnaký obrus, ale aj chlieb. Atmosféru večera posledného dňa v roku už v minulosti dotvárali mládenci streľbou a práskaním bičom. Obvyklé bolo tiež obradné umývanie a preobliekanie sa do čistých šiat.

Noc, ktorá predchádzala Novému roku mala zvláštnu moc zásluhou rôznych veštieb. Verilo sa napr., že sa čo sa v tú noc prisnije, to sa aj splní. Mágia mala vplyv aj na predpovede počasia – červené zore ráno veštili víchrice, búrky, neúrodu a biedu, drobný hustý dážď bol zasa predzvesťou hustých plných obilných klasov.

K zvykom patrilo aj zametanie smetí do kúta miestnosti, nie von, aby sa niekto „nevymietol“ z domu, teda aby nezomrel. Zakázané boli tiež niektoré práce v domácnosti, ako pranie a vešanie bielizne, pretože ten, kto ju vešal, mohol ťažko zomierať, alebo sa dokonca obesiť. V silvestrovskom období sa konali zakáľačky, ktoré boli sviatkom celej rodiny. Zvykli sa plánovať svadby a žilo sa už očakávaním príchodu fašiangov. Zimné zvyky a tradície na Silvestra a Nový rok sa líšili podľa regiónov a charakterizovali vtedajší život a dobu.

Bardejov, 29. novembra 2012 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 597

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x