37. ročník Krajskej prehliadky SOČ

27. marec

Organizátorom 37. ročníka Krajskej priehladky SOŠ bola Spojená škola,
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

PDF (336 KiB) Kritéria

Šimon Hrivňák a Daniel Dorin žiaci SOŠ polytechnickej v Bardejove získali 1. miesto v Krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
A GYMNÁZIUM, SLOVENSKÁ 5, Bardejov

SOČ, žiaci a ich práce

GYMNÁZIUM, Slovenská 5
---------------------------------
Michaela Stachurová, Nikola Marcinová IV.H, (Mgr. Banásová)
Odbor: Problematika voľného času
Téma: Perspektívy trávenia voľného času študentov

Aneta Balaščáková, Michaela Hariňová I.H, (Mgr. Luptáková)
Odbor: Pedagogika, psychológia, sociológia
Téma: Stres v škole

Soňa Stiedlová, Dáša Dvorská, Silvia Polčová IV.G, (Mgr. Holentová)
Odbor: Problematika voľného času
Téma: Vplyv nemeckého jazyka v obciach Bardejovského okresu

Anna Kašperová III.G, (Mgr. Michalčínová)
Odbor: História, filozofia, právne vedy
Téma: Dejiny raslavických židov


SOŠ polytechnická, Slovenská 5
---------------------------------
Mark Hudák I.N,
Odbor: Ekonomika a riadenie
Téma: Poistenie

Mark Hudák I.N, (Mgr. Tomčo)
Odbor: Pedagogika, psychológia, sociológia
Téma: Etický kódex na dodah

Šimon Hrivňák, (FB), Daniel Dorin (FB) III.A, (Ing. Roguľa) - 1. miesto
Odbor: Strojárstvo, hutníctvo, doprava
Téma: Terénny invalidný vozík

Daniel Pavlus, Dominik Čižmár, (Ing. Roguľa)
Tomáš Juričko, Klement Kolník III.A,
Odbor: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Téma: Scanner kníh - book scanner

Damián Mačuš II.A, (Ing. Rondzik)
Odbor: Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
Téma: Internetový vysielač

Počet žiakov:
	  SOŠ 8
	  GYM 8
    spolu: 16
Počet prác:
	  SOŠ 5
	  GYM 4
    spolu:  9


Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov


Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov


Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce.

Zoznam škôl

Zoznam prihlásených škôl do 37.ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť
P.č. ŠkolaDátum prihláseniaNávrh porotcov
1. Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok 13.1.2015 áno
2. Gymnázium a ZŠ sv.Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 15.1.2015 áno
3. Gymnázium sv.F.Assiského, Kláštorská 24, Levoča 15.1.2015 nie
4. Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok 16.1.2015 áno
5. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 19.1.2015 nie
6. SOŠ A.Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 19.1.2015 áno
7. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 20.1.2015 áno
8. SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 20.1.2105 áno
9. Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina 22.1.2015 áno
10. Gymnázium, Dr.C.Daxnera 88, Vranov n/T 23.1.2015 áno
11. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 23.1.2015 áno
12. Hotelová akadémia J.Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 23.1.2015 nie
13. SOŠ, A.Dubčeka 963,2, Vranov n/T 26.1.2015 nie
14. Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 26.1.2015 nie
15. Gymnázium, Komenského 13, Lipany 26.1.2015 áno
16. SSOŠ, 29.augusta 4812, Poprad 26.1.2015 áno
17. Gymnázium sv.J.Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné 27.1.2015 áno
18. SSOŠ ELBA, Smetanova 2, Prešov 27.1.2015 áno
19. Spojená škola, Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov 27.1.2015 áno
20. SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov 27.1.2015 nie
21. SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 27.1.2015 áno
22. SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov n/T 28.1.2015 nie
23. SOŠ, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 29.1.2015 áno
24. Gymnázium T.Vansovej, 17.novembra 16, S.Ľubovňa 29.1.2015 áno
25. Spojená škola, D.Tatarku 4666/7, Poprad 29.1.2015 áno
26. SSOŠ, Dukelská 33, Giraltovce 29.1.2015 áno
27. Spojená škola, SNP 16, Sabinov 29.1.2015 áno
28. Spojená škola, Centrálna 464, Svidník 29.1.2015 áno
29. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, S.Ľubovňa 29.1.2015 áno
30. Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov 29.1.2015 áno
31. Gymnázium bl.P.P.Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov 29.1.2015 áno
32. SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad 29.1.2015 áno
33. Spojená škola, Kollárova 10, Prešov 29.1.2015 áno
34. SOŠ, Košická 20, Prešov 29.1.2015 áno
35. SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov 29.1.2015 áno
36. Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov 29.1.2015 nie
37. SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné 29.1.2015 áno
38. SPŠ, Mnoheľova 828/23, Poprad 29.1.2015 áno
39. Súkromná PaSA EBG Brezno, elok.pr. Humenné 29.1.2015 áno
40. SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov 30.1.2015 áno
41. ESS - Evanjelické koleg.gymnázium, Nám.legionárov 3, Prešov 30.1.2015 áno
42. Gymnázium arm.g.L.Svobodu, Komenského 4, Humenné 30.1.2015 áno
43. Gymnázium sv.Moniky, T.Ševčenka 1, Prešov 30.1.2015 áno
44. SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov 30.1.2015 áno
45. Gymnázium, Konštantínova 64, Stropkov 30.1.2015 áno
46. Obchodná akadémia, Dr.C.Daxnera 88, Vranov n/T 30.1.2015 áno
47. SOŠ dopravná, Konštantínova 2, Prešov 30.1.2015 áno
48. Súkr. spojená škola European Englisch School, Solivarská 28, Prešov 30.1.2015 nie
49. SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné 30.1.2015 áno
50. Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad 30.1.2015 nie
51. Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 30.1.2015 áno
52. SOA, Petrovianska 34, Prešov 30.1.2015 nie
53. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 30.1.2015 áno
54. SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 30.1.2015 áno
55. Gymnázium A.Prídavka, Komenského 40, Sabinov 30.1.2015 nie
56. Gymnázium J.F.Rimavského, Kláštorská 37, Levoča 30.1.2015 nie
57. Gymnázium L.Stockela, Jiráskova 12, Bardejov 30.1.2015 nie
58. Cirk.gymn. Sv.Mikuláša, Štúrova 3, Stará Ľubovňa 30.1.2015 nie
Bardejov, 28. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 853

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 2423 x