2487 H 01 autoopravár – mechanik,
2487 H 02 autoopravár – elektrikár

6. december

Výučný list, 5 dní PRAX, 5 dní škola

Doba prípravy: 3 roky
Určené pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Poskytnuté vzdelanie:

Absolvent odboru 2487 H 01 autoopravár - mechanik získa:

 • 1. Výučný list - slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
 • 2. Zváračský preukaz na našej zváračskej škole, len za režijné náklady s možnosťou výberu:
  Z - E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou,
  Z - M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v atmosfére CO2
  Z - G1 Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom
  Z – T3 Základný kurz zvárania austenitických ocelí (TIG, WIG)
  Z – T7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (TIG,WIG)
  Z – M7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (MIG)

Absolvent odboru 2487 H 02 autoopravár – elektrikár získa ešte na viac:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

Žiaci sa naučia základy strojárstva, technické princípy a parametre automobilov, motorov a ich jednotlivých častí, ovládať meraciu a diagnostickú techniku a vykonávať opravy hnacích agregátov, prevodoviek a príslušenstva automobilov.

Odborný výcvik (prax) realizujú v strojárskych,  autoopravárenských dielňach školy a školskom autoservise, kde vykonávajú nielen cvičnú, ale aj produktívnu prácu priamo na opravách vozidiel zákazníkov. Žiaci 2. a 3. ročníka majú možnosť vykonávať odborné praktické činnosti aj v renomovaných servisoch, ktoré spolupracujú so školou

Odborný výcvik (prax ):

 • 1. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní ,
 • 2. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní ,
 • 3. ročník – každé 2 týždne s časovou dotáciou 5 dní .
Uplatnenie

Po ukončení štúdia má žiak možnosť sa zamestnať:

 • v opravárenstve cestných motorových vozidiel, strojárskych a elektrotechnických strojov a zariadení,
 • na  pracoviskách vo výrobných automobilových, strojárskych a automatizovaných podnikoch,
 • so získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický elektrikár alebo zvárač,
 • predajca automobilov, automobilových a strojárskych komponentov a súčiastok.

Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ:

 • denná forma nadstavbového štúdia 3757 L dopravná prevádzka – získanie maturitného vysvedčenia.

Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia dopravy v rôznych podnikoch a firmách na pracovnom trhu Slovenska a EÚ:

 • zmenový majster,
 • pracovník v doprave,
 • vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy,
 • vedúci kolóny,
 • komerčný pracovník v doprave.
 • vedúci materiálno-technického zásobovania.
 • Možnosť podnikania založením a prevádzkovaním autoservisu, pneuservisu, pracoviska emisných kontrol, v oblasti osobnej a nákladnej dopravy, práca taxikára a iné.

  Študenti po získaní maturitného vysvedčenia môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

  SOŠ polytechnická, autoopravár mechanik a elektrikár
  SOŠ polytechnická, autoopravár mechanik a elektrikár

  SOŠ polytechnická, autoopravár mechanik a elektrikár
  SOŠ polytechnická, autoopravár mechanik a elektrikár

  SOŠ polytechnická, autoopravár mechanik a elektrikár
  SOŠ polytechnická, autoopravár mechanik a elektrikár

 • Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

  Obsah dokumentu

  Číslo dokumentu 790

  Súvisiace témy

  QR Kód

  • Čítané x