Bezbariérová škola

september

Spojená škola Juraja Henischa vstúpila do nového školského roka, v ktorom oslávi štyridsiate výročie svojho založenia

To, že leto prináša študentom oddych a zábavu, relax a viac voľného času neznamená, že rovnako skončí aj škola. Mnohé školy sa cez prázdniny premieňajú na stavenisko, renovujú a modernizujú sa. Spojená škola Juraja Henischa okrem zmeny prostredia, ako úpravy priestorov pred budovou, úprava oboch átrií a oplotenia, sa zmenila aj inak. Na hlavnom schodisku pribudol výťah pre vozíčkarov, k vchodu do budovy vedie nová rampa. Do vybavenia pribudol schodolez a vybudovaná bola aj bezbariérová toaleta, čím sa naša škola stala ako jedna z prvých v meste bezbariérovou a do prvého ročníka mohla prijať žiaka pripútaného na invalidný vozíček.

Gymnázium sa výraznejšie oddelilo od odbornej školy, zrenovovalo sa a výučba prebieha samostatne v oddelených priestoroch.

Riaditeľ školy, Ing. Peter Dulenčin, PhD.,

osobitne vyzdvihol zriadenie nových učební: „Otvorili sme odbornú učebňu geografie a novú učebňu slovenského jazyka, ktoré prispejú k skvalitneniu výučby. Do učebne slovenčiny v krátkom čase pribudne nová multimediálna tabuľa s interaktívnym ovládaním. Veríme, že aj takýmto spôsobom prispejeme k ozvláštneniu vyučovania slovenského jazyka a zavedeniu nových foriem vzdelávania na našej škole.“ No k tomu nebude prispievať len nová učebňa. Úspešne sa to darí už aj súčasnej, kde majú učitelia a žiaci možnosť pracovať s veľkoplošnou obrazovkou, z ktorej sa stala druhá tabuľa. Vyučujúci ju zo žiakmi používajú pri analyzovaní textu, prezentáciách, ale aj sledovaní veľkých diel svetovej i slovenskej literatúry v ich audiovizuálnej podobe.

Bezbariérová škola

Zmenami neprešlo však len gymnázium. Pridali sa aj odborné učebne technických predmetov. Renovovali sa priestory praktickej výučby a odbornej prípravy, modernizovali sa informačné technológie a mnoho iného. V tomto školskom roku sa ešte chystá dokončenie opráv fasády školy a dokončenie druhej telocvične, aby čo najskôr mohla byť k dispozícií pre krúžkovú činnosť. V pláne je čo najskôr dokončiť opravu chodieb po výmene okien a začať aj s prípravnými prácami na výstavbu tenisového areálu. Spojená škola Juraja Henischa prešla za 40 rokov svojej existencie už mnohými zmenami, no to neznamená, že je čas prestať. Len stálym napredovaním sa človek zlepšuje a to platí aj pre inštitúcie, osobitne pre tie vzdelávacie.

Bezbariérová škola

Bardejov, 28. septembra 2012 (SŠJH Emil Hankovský)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 554

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 3296 x