Stredná odborná škola

6. december

Výhody štúdia:

Absolvent ma možnosť získať zváračské kurzy vo vlastnej škole so zľavou z poplatku, len za režijné náklady z možnosťou výberu :
 • Z - E1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou,
 • Z - M1 Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v atmosfére CO2,
 • Z - G1 Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom,
 • Z – T3 Základný kurz zvárania austenitických ocelí (TIG,WIG),
 • Z – T7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (TIG,WIG),
 • Z – M7 Základný kurz zvárania hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére argónu (MIG).

SOŠ polytechnická
SOŠ polytechnická

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Elektrotechnické 4. ročné odbory s maturitou získavajú:
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Vykonaním skúšky získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
Elektrotechnické 3. ročné odbory s výučným listom získavajú:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.

SOŠ polytechnická
Elektrotechnická spôsobilosť

SOŠ polytechnická
SOŠ polytechnická

SOŠ polytechnická
SOŠ polytechnická

Absolventi 3-ročných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu na vlastnej škole v 2 ročných maturitných odboroch:

 • 2675 L elektrotechnika,
 • 3757 L dopravná prevádzka,
 • 3659 L stavebníctvo.
Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 784

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x