Školský folklórny súbor

6. december

Činnosť súboru

Činnosť súboru je zameraná na hudbu, spev a tanec. V rámci krúžkovej činnosti v ňom pracujú žiaci, ktorí ovládajú hudobné nástroje, radi spievajú a tancujú. Cieľom krúžku je rozvíjať hudobné a spevácke talenty zamerané na ľudové tradície a folklór.

Repertoár

Repertoár je orientovaný na regionálne slovenské, šarišské, či rusínske piesne. Folklórny súbor sa prezentuje vystúpeniami pri rôznych príležitostiach, ako sú napr. Otvorenie školského roka, Deň otvorených dverí, Vianočným programom, v rámci súťaží ZUČ, oslavách „Dňa učiteľov“, prípadne pri návštevách zahraničných študentov z družobných škôl, či pri iných príležitostiach. Žiaci vhodne využívajú voľný čas, reprezentujú školu a tešia sa z úspešných vystúpení.

Mgr. Mária Olejárová

Členmi súboru sú žiaci SOŠ aj Gymnázia, čo prispieva k vzniku kamarátstiev a rozvoju dobrých vzťahov medzi nimi. Krúžok pracuje už 12 rokov pod vedením Mgr. Márie Olejárovej.

Školský folklórny súbor
Školský folklórny súbor

Školský folklórny súbor
Školský folklórny súbor

Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 793

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x