Školský časopis Gymoš

6. december

Gymoš

Gymoš je školský časopis Spojenej školy Juraja Henischa. Nadväzuje na časopis GymSO, ktorý na škole vychádzal v rokoch 2003-2004.

Prvé číslo vyšlo v roku 2010 a malo osem strán. Ďalšie číslo bolo vydané o dva mesiace neskôr. Od školského roku 2010/2011 sa časopis Gymoš vydáva v mesačnej periodicite, vždy od októbra do júna. Základný mesačný náklad je 100 kusov vo formáte A5. V novembri 2011 počet strán narástol na 24. Školský rok 2012/2013 však priniesol zmenu. V nadväznosti na úspechy, ktoré časopis dosiahol na súťaži Štúrovo pero, sa redakcia rozhodla zvýšiť počet strán na dnešných 32.

Prvou šéfredaktorkou časopisu Gymoš bola Alexandra Špaková. Po nej sa do tohto kresla posadila Mária Gajdárová, ktorá už tretí rok študuje žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Tretím v poradí bol Emil Hankovský. Ako šéfredaktor pôsobil od júna 2012 do júna 2013. Súčasnou šéfredaktorkou časopisu je štvrtáčka na gymnáziu – Lenka Macejová. Redakčnú radu tvorí v priemere 15 až 20 študentov prevažne gymnázia.

Ocenenia

 • 2012: Štúrovo pero 2011: Cena Televízie Markíza 1. stupňa,
 • 2013: Štúrovo pero 2012: 3. miesto v absolútnom poradí kategórie Stredoškolské časopisy,
 • Andrea Živčáková : Prémia Literárneho Fondu v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov,
 • Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2013: 1. miesto v absolútnom poradí,
 • 2014: Štúrovo pero 2013: : 2. miesto v absolútnom poradí kategórie Stredoškolské časopisy,
 • Damián Michalco: Prémia Literárneho Fondu v kategórii Novinárske príspevky stredoškolákov,
 • Branislav Boďo: Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za ústretovú tvorivú a dlhoročnú spoluprácu pri tvorbe školského časopisu,
 • Kalokagatia 2014: 2. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,
 • Pro Slavis 2014: 1. miesto v kategórii Stredoškolské časopisy,
 • Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja 2014: 2. miesto v absolútnom poradí.

Gymoš
Časopis Gymoš

Gymoš
Časopis Gymoš

Bardejov, 6. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 794

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x