Medzinárodný volejbal dvojíc

17. december

Telocvičňa Spojenej školy Juraja Henischa od 800 hod. Dievčatá a chlapci.

Telocvičňa, Spojená škola J. Henischa
Spojená škola J. Henischa Bardejov
Volejbal dvojíc
Telocvičňa, Spojená škola J. Henischa, 15.12.2014
Spojená škola J. Henischa, web stránka
Slovenská 5
BARDEJOV
Spojená škola J. Henischa, Kam na strednú?
ŠTUDUJ VEDU A TECHNIKU
BUDÚCNOSŤ ŤA OBDARÍ.
Dvere do dudúcnosti, Siahni si na remeslo
27. január - 30. január
Dielne praktického vyučovania
jquery slider example

Foto

Medzinárodný volejbal dvojíc
Medzinárodný volejbal dvojíc, 17. december 2014

Účastníci

 1. Vagaská II.G
 2. Nogová II.G
 3. Kaščáková II.G
 4. Mihaliková II.G
 5. Špirko II.B
 6. Grobár II.B
 7. Zamborský III.G
 8. Grega III.G
 9. Lacová I.G
 10. Tkáčová I.G
 11. Balaščáková II.G
 12. Matisová II.G
 13. Vaňo IV.A
 14. Virgala IV.A
 15. Ondis IV.A
 16. Hudák IV.A
 17. Piterová-Bučková IV.G
 18. Kostová IV.G
 19. Kolcunová IV.G
 20. Kramárová Z. IV.G

Výsledky

CHLAPCI

DIEVČATÁ

Bardejov, 14. decembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 803

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x