37. ročník Celoštátnej prehliadky SOČ

22. apríl, 23. apríl - Deň Zeme

Celoštátne kolo SOČ

Realizátor:
Hotelová akadémia, Ľ. Wintera
Stromová 34, 921 01 Piešťany
Riaditeľ : Mgr. Ladislav Blaškovič tel.: 033/7726 431
e-mail: hotelak@zupa-tt.sk
www.hastropy.sk
Z 8 krajov postupuje na celoštátnu súťaž 272 súťažiacich:
2 žiaci x 8 krajov x 17 odborov = 272 žiakov.
V prípade kolektívnej práce postupuje a prácu obhajuje len 1 riešiteľ!
(22. apríla 2015, Bardejov)

Víťazi krajskej prehliadky SOČ (Prešov)- strojárstvo Šimon Hrivňák, Daniel Dorin žiaci SOŠ polytechnickej v Bardejove postúpili na celoštátne kolo SOČ, ktoré sa koná v Piešťanoch.

Súťaž Stredoškolská odborná činnosť sa organizačne člení na školské, okresné a krajské kolá, ktoré vyvrcholia celoštátnou prehliadkou súťaže.

V kúpeľnom meste Piešťany sa koná už 37. ročník celoštátnej prehliadky 
Stredoškolskej odbornej činnosti.
Jej organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Štátny inštitút odborného vzdelávania a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 
v Piešťanoch. 
Celoslovenské kolo sa v našom meste koná už po druhý raz v histórii.

Záštitu nad podujatím prevzal rezort kultúry aj trnavský župan Tibor Mikuš. 
Na celoslovenskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti tento rok 
ukáže svoje zručnosti a talent 276 mladých ľudí, ktorí boli úspešní 
na okresných a krajských kolách súťaže. Prehliadka trvá od 21. do 24. apríla.

Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční v utorok, 22. apríla o 19,00 hod. 
v Dome umenia. Slávnostné vyhodnotenie bude prebiehať takisto v Dome umenia, 
ale v stredu, 23. apríla o 19,00 hod.

V utorok predpoludním prijal členov celoštátnej odbornej komisie 
aj primátor Piešťan Miloš Tamajka a jeho zástupca Michal Hynek.


Autor: Eva Bereczová

bullettin, pozvánka (PDF 2,9 MB)


Piešťany Kúpele

17. súťažných odborov


Predsedníctvo Celoštátnej odbornej komisie SOČ na svojom zasadnutí 12. – 13. júna 2014
prehodnotilo a schválilo poradie a názvy 17 súťažných odborov:

01 Problematika voľného času
02 Matematika, fyzika
03 Chémia, potravinárstvo
04 Biológia
05 Životné prostredie, geografia, geológia
06 Zdravotníctvo a farmakológia
07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11 Informatika
12 Elektrotechnika a hardware
13 História, filozofia, právne vedy
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15 Ekonomika a riadenie
16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM CELOŠTÁTNEJ PREHLIADKY 37. ROČNÍKA SOČ

21. 04. 2015
do 16.00 hod. príchod členov COK a OHK podľa požiadaviek
17.30 hod. večera
18.30 hod. exkurzia Elektrárňa Piešťany

22. 04. 2015
08.00 hod. raňajky COK a OHK podľa požiadaviek
10.00 hod. prijatie COK a OHK u primátora mesta Piešťany
11.30 hod. porada členov COK
12.00 hod. obed COK a OHK
13.00 hod. porada členov COK a OHK
14.00 hod. – 18.00 hod. študovanie prác - členovia OHK
do 14.00 hod. príchod žiakov a pedagogického dozoru, prezentácia
      na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch pre všetkých
      účastníkov
16.00 hod. porada organizačného výboru a pedagogického dozoru
17.00 hod. – 18.00 hod. večera
18.30 hod. - presun do Domu umenia
19.00 hod. - slávnostné otvorenie 37. ročníka celoštátnej prehliadky SOČ 
       v Dome umenia Piešťany
20.30 hod. odchod súťažiacich
22.00 hod. večierka pre žiakov
20.30 hod. otvorenie prehliadky SOČ – hostia, organizátori, COK, OHK
	  Dom umenia

23. 04. 2015
06.30 hod. – 07.00 hod. raňajky SOŠ záhradnícka Piešťany
07.00 hod. – 07.30 hod. raňajky Hotelová akadémia Ľ. Wintera
07.15 hod. presun žiakov na obhajoby zo SOŠ záhradníckej
08.00 hod. – 14.00 hod. obhajoby prác
12.00 hod. – 14.00 hod. obed Hotelová akadémia Ľ. Wintera– podľa časového
            harmonogramu
do 14.30 hod. odovzdanie výsledkov
do 15.00 hod. diskusia v jednotlivých odboroch
15.00 hod. – 17.00 hod. program pre žiakov – prehliadka mesta Piešťany
17.00 hod. – 18.15 hod. večera – v ŠI podľa ubytovania
18.30 hod. presun do Domu umenia
19.00 hod. slávnostné vyhodnotenie SOČ a otvorenie ZOČ – Dom umenia
21.30 hod. Diskotéka pre žiakov SOČ – Dom Umenia Piešťany
24.00 hod. večierka pre žiakov
22.00 hod. vyhodnotenie priebehu 37. ročníka SOČ – COK, OHK,
      organizačný výbor, hostia – Hotelová akadémia Ľ. Wintera
      Piešťany

24. 04. 2015
08.00 hod. – 09.00 hod. raňajky, balíček na cestu
09.00 hod. – 10.00 hod. odchod účastníkov SOČ

Vyhodnotenie

Spojená škola J. Henischa
Stredná odborná škola polytechnická
Šimon Hrivňák, Diplom za 4. miesto na 37. ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore č. 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava.

CELOŠTÁTNA PREHLIADKA STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI 37. ročník

Výsledková listina (PDF 440 KiB)

Bardejov, 22. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 881

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané 2432 x