Charles Augustin de Coulomb

14. jún

Narodenie: 14. jún 1736

Francúzsky inžinier a fyzik Charles de Coulomb vynašiel priekopnícke objavy v oblasti elektriny a magnetizmu, a prišiel s teóriou Coulombov zákon.
(24. mája 2015, Bardejov)

Coulomb Charles de Coulomb bol jedným
z najdôležitejších fyzikov 18. storočia.

Je po ňom pomenovaná jednotka elektrického náboja - C (coulomb).

Q [C]
Q - elektrický náboj, Q = I.t [A.h]

Coulombové zákony

Objavil tzv. Coulombové zákony.

1. Veľkosť sily medzi dvoma bodovými nábojmi je priamo úmerná veľkostiam súčinu nábojov a nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti medzi nimi.

2. Zdôvodnil teóriu elektrickej polarizácie, dokázal, že sa elektrické náboje kumulujú len na povrchu kovových vodičov, a v oblasti Zemského magnetizmu.

charges an gravity

Komentovať príspevokZdielať článok na Facebooku

Bardejov, 24. mája 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 895

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2089 x