Deň otvorených dverí 2014

29. október

Organizačné zložky: Gymnázium
a Stredná odborná škola polytechnická Bardejov

POZVÁNKA

Srdečne pozývame všetkých žiakov, ktorí majú záujem študovať v našej škole, ale aj tých, ktorí ešte váhajú nad výberom školy na ďalšie štúdium, všetkých výchovných poradcov a rodičov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Kedy? 29. októbra 2014 (streda), od 8.00 do 13.30 hod.

Kde? budova školy, Slovenská 5

Stručne z programu:

 • privítanie kultúrnym programom žiakmi našej školy,
 • prezentácia školy, informácie o učebných, študijných odboroch a mimoškolskej činnosti, úspechy našich žiakov,
 • prehliadka priestorov školy, odborných učební, laboratórií, učební cudzích jazykov, novej telocvične, posilňovne, ...
 • prehliadka výsledkov študentských činností: olympiády, seminárne práce, študentské projekty, školský časopis a pod.,
 • zváranie na zváracom trenažéri,
 • ukážky z vyučovacích hodín odborných, strojárskych predmetov, elektrotechnických predmetov, stavebných predmetov,
 • expozícia výrobkov strednej odbornej školy,
 • ukážka programovania Lego robotov našimi žiakmi,
 • výstava kníh a časopisov,
 • beseda s vedením školy – informácie aj priestor na otázky žiakov, rodičov, výchovných poradcov a učiteľov,

 • ... a veľa iných nových prekvapení.

Výchovný poradca

Prosíme výchovných poradcov, aby pre zabezpečenie programu pre návštevníkov vyplnenú návratku zaslali klasickou poštou na adresu školy, prípadne svoju účasť potvrdili emailom na ssjhbj@slovanet.sk alebo nahlásili na sekretariáte školy 054/4861950.

Foto

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Siahni si na remeslo

Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí „Siahni si na remeslo“ na praktickom vyučovaní na Kúpeľnej ulici č.1 v dňoch 27. - 30. januára 2015.

Pozrieť LETÁK, JPG obrázok

Príloha: Pozvánka a návratka

Stiahnúť pozvánku a návratku (PDF 467 KiB)

Bardejov, 13. október 2014 (SŠJH Ing. Peter Dulenčin PhD. riaditeľ školy)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 751

Súvisiace témy

QR Kód

 • Čítané x