DigiŠkola Bardejov

21. jún

Máme radi Slovensko

Projekt

Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.
Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

Čo je cieľ projektu?

Cieľom projektu je vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. Materiál sa bude dať prostredníctvom mobilných technológií (tablet, telefón, notebook) použiť ako sprievodca pri exkurziách, výletoch alebo počas súkromných návštev daných lokalít.

TOOL - Online materiály pre inšpiratívne vyučovanie

Jednou z viacerých predností on-line nástroja TUUL je aj zdieľanie súborov kancelárskeho balíčka. V poslednej dobe to ale nemusia byť materiály len z lokálneho disku užívateľského počítača, ale aj z takzvaného cloudu.

Cloud je technológia, ktorá umožňuje zdieľanie súborov medzi zariadeniami ale i užívateľmi. Najznámejšie služby v tomto smere sú GoogleDrive, OneDrive, Dropbox a iné.

Digiškola

SRC: http://www.digiskola.sk/

Ďalšie TUULy

(21. jún 2015, Digiškola, Bardejov)

Komentovať príspevokZdielať článok na Facebooku

Bardejov, 21. júna 2015 (SŠJH František Haluška)

Obsah dokumentu

Add to Flipboard Magazine.

Číslo dokumentu 970

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 2933 x