Dotazník PSK

27. november

Chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie jednoduchého dotazníka
pre potreby štúdie realizovanej v Prešovskom kraji.
Vypĺňanie Vám zaberie maximálne 5 minút času a vaše odpovede sú anonymné.

Zateľovanie fasády
Spojená škola J. Henischa Bardejov
JEDÁLEŇ HASPPO
Zateľovanie fasády
Zateľovanie fasády
Zateľovanie fasády
Zateľovanie fasády
jquery slider example

Prieskum

Prešovská univerzita realizuje prieskum spokojnosti obyvateľov Prešovského kraja.

Platnosť

Odpovedať je možné do 3. decembra 2014.

Linka

Dotazník sa venuje hodnoteniu kraja jeho obyvateľmi v niekoľkých atribútoch,
je anonymný a údaje z neho získane budú využité pre potreby realizácie štúdie v rámci vedecko-výskumneho projektu podporeného Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA č. 1/0760/13).

Dotazník je umiestnený a dostupný online na internetovom portály s nasledujúcim odkazom: http://goo.gl/forms/BpJ2tM2gSt

Dotazník PSK, mesto Bardejov

Dotazník PSK, mesto Bardejov

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Vranov nad Topľov.

Bardejov, 27. novembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 773

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x