Dr. Jonas Salk

28. október

Patent

HALLOWEEN

Jediným zámerom Dr. Salka bolo vyvinúť bezpečnú a účinnú vakcínu tak rýchlo, ako to len je možné a bez záujmu o osobný zisk. Na otázku, kto vlastní patent k vakcíne, odpovedal: "Neexistuje žiadny patent; mohli by ste patentovať slnko?".

Jonas Salk Edward bol americký lekár, výskumník a virológ. Je pokladaný za vynálezcu vakcíny proti detskej obrne. Tento vynález si nedal patentovať a umožnil jej voľné šírenie. Odhaduje sa, že tým prišiel asi o 7 miliárd dolárov.

Vakcína

Rozsiahly projekt so zapojením množstva dobrovoľníkov slávil úspech 12. apríla 1955, kedy bola zverejnená správa o vynáleze vakcíny.

Bardejov, 28. októbra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 759

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x