Exkurzia v čističke

Dňa 7.10.2014 sa žiaci II.C triedy, odbor inštalatér, zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd VVS a.s. Bardejov v Bardejovskej Novej Vsi, ktorá po modernizácii spĺňa najprísnejšie normy Európskej únie. Technologický proces je plne automatizovaný.

Žiaci si upevnili učivo v danom odbore a nabrali nové poznatky o ochrane životného prostredia.

Foto: odbor inštalatér

odbor inštalatér

odbor inštalatér

odbor inštalatér

Bardejov, 17. október 2014 (SŠJH Ing. Stanislav Bialobok)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 752

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané x