Deň stromov – Zasaď strom (FAO)

29. apríl

Organizácia pre výživu
 a poľnohospodárstvo

FAO Deň stromov sa slávi po celom svete už od polovice 19. storočia. Dátum osláv Dňa stromov sa líši podľa klimatických podmienok jednotlivých zemí. V roku 1951 prijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národov nasledujúce uznesenie: “Konferencia uznala za potrebné, aby si všetci ľudia uvedomovali ako estetickú a psychologickú, tak i hospodársku hodnotu lesa, a preto doporučuje, aby sa každoročne vo všetkých členských štátoch slávil svetový sviatok stromov a to v dobe, kedy je to v lokálnych podmienkach vhodné.”

Súťaž

V rámci environmentálnej výchovy vyhlasujeme súťaž

"Najkrajší strom v meste Bardejov".


Súťaž je určená pre základné a stredné školy v meste Bardejov.
Fotografie zasielajte na aix150@gmail.com do 28.4.2015 23 hod. 59 min.

Autorov fotografie troch najkrajších stromov odmeníme.

FAO

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (anglicky: Food and Agriculture Organization, FAO) je špecializovaná agentúra OSN so sídlom v Ríme. Založená bola v roku 1945.
Cieľom tejto organizácie je zabezpečiť dostatok potravy a pitnej vody pre obyvatelov rozvojových krajín.

Bardejov, 5. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 864

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1377 x