Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ILO)

28. apríl

Téma kampane pre rok 2015 je: 
Zapojte sa do budovania kultúry prevencie v oblasti BOZP
The theme of the campaign for 2015 is: 
Join in building a culture of prevention on OSH

SafeDay Národná bezpečnosť a kultúra ochrany zdravia je taká, v ktorej je právo na bezpečné a zdravé pracovné prostredie rešpektované na všetkých úrovniach, kde sa vlády, zamestnávatelia a zamestnanci aktívne podieľajú na zaistenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia prostredníctvom systému definovaných práv, zodpovednosti a povinnosti, a kde je najvyššou prioritou prevencia.

Pozývame Vás na návštevu interaktívnej webovej stránky SafeDay od začiatku apríla 2015. Prosím, informujte o aktivitách, ktoré budete rozvíjať v tejto súvislosti.


World Day for Safety and Health at Work

ILO

International Labour Organization (ILO) oslavuje Svetový deň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci dňa 28. apríla na podporu prevencie pracovných úrazov a chorôb po celom svete. Jedná sa o informačnú kampaň s cieľom zamerať pozornosť medzinárodného spoločenstva na nové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, a na veľkosti pracovných úrazov, chorôb a úmrtí na celom svete.

Bardejov, 7. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 868

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1853 x